StaRus-konferansen 2018. Årets tema: Utenforskap

Konferanse, 20.03.2018-21.03.2018, Avdeling rus og avhengighetsbehandling

Et inspirasjonsseminar for kunnskapsutvikling innen rusfeltet.

Med «utenforskap» mener vi en livssituasjon der personer ikke deltar på samfunns-arenaer som arbeidsliv, organisasjonsliv eller andre sosiale arenaer, men også at de blir «usynlige» i offentlige fellesrom og havner på utsiden av mange sosiale og kulturelle fellesskap.
Hvordan kan vi hindre at unge havner i varig utenforskap og hvordan kan vi redusere utenforskapet til dem som alt er havnet i det?

Program

Tirsdag 20. mars på SF-Kino i Sandnes kl. 18.00 – 21.00
Foredrag med Trond Grønnestad: «På Benken»
Film: Winter`s Bone

Onsdag 21. mars på Sola Strand Hotell kl. 09.00 – 15.00
Registrering fra 08.30-09.00
Konferansedag etter Open Space-metoden (se vedlegg)

Påmelding

Både kveldsarrangementet og Open Space– Konferansen
er gratis.

Påmelding via deltager.no

Frist for påmelding er: 20.02.18.

Målgruppe

Alle som interesserer seg for kunnskapsutvikling innen rusfeltet

Når og hvor

Dato
20.03.2018-21.03.2018 
Klokkeslett
18:00-15:00
Sted
SF-Kino i Sandnes og Sola Strand Hotell.
 
Arrangør
Avdeling rus og avhengighetsbehandling
StaRus er et samarbeidsforum for utvikling av rusmiddelforskning og består av IRIS, Universitetet i Stavanger,Rogaland A-Senter og og Stavanger Universitetssjukehus  
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
https://www.deltager.no/staruskonferansen2018 Påmelding via deltager.no 

Hva er en ”Open Space” – konferanse?

På en Open Space – konferanse kommer du ikke til et ferdig oppsett hvor alt som skal skje er bestemt på forhånd, uavhengig av deltakerne, deres ulike ønsker og engasjement. Du behøver ikke vente til kaffepausen for å knytte kontakter og for samtaler om det du er mest interessert i.
Det er nok at du forbereder deg ved å ta med din nysgjerrighet, dine egne
spørsmål og problemstillinger, og et engasjement i forhold til konferansens tema.

  • Open Space-konferansen tilbyr en tydelig struktur der deltakerne
    utformer innholdet i programmet.
  • Alle viktige spørsmål kommer på bordet, og hver problemstilling
    diskuteres så lenge deltakerne selv vil.
  • Alt dokumenteres i et kompendium som alle får en kopi av.
  • Konferansen ledes av personer med erfaring i bruk av Open Spacemetoden
Fant du det du lette etter?