StaRus2019

Konferanse, Avdeling rus og avhengighetsbehandling

Årets tema: «You`ll Never Walk Alone» - betydningen av fellesskap i ruslivet og det rusfrie livet.

Tilknytningen til sosiale og kulturelle fellesskap er viktig for oss alle. Felleskap gir en opplevelse av tilhørighet og bekreftelse. For mange som har et problematisk forhold til bruk av rusmidler, er tilhørighet til fellesskap med andre som bruker rusmidler, en viktig drivkraft i det å opprettholde rusmiddelbruken. For de som ønsker et rusfritt liv, vil det å få tilhørighet til nye fellesskap være en stor utfordring. Hva må til for å kunne få tilhørighet til nye fellesskap og hvordan kan ulike hjelpeinstanser som brukerorganisasjoner, frivillige organisasjoner og offentlige hjelpetiltak bidra til å kunne etablere tilhørighet til nye fellesskap?

Påmelding: https://www.deltager.no/staruskonferansen2019  


Dato: 05.06.19
kl. 17.30-21.00
SF-kino Sandnes (foredrag og film).
Film: "Dallas Buyers Club", Regi: Jean-Marc Vallée. Inspirasjonsforedrag av Svein Tuastad.

Dato: 06.06.19
kl. 09.00-15.00. (registrering fra kl. 08.30)
Sola Strand Hotel
Konferansedag etter Open Space metode (se nederst på siden).

Når og hvor

Sted
SF-kino og Sola Strand Hotel
 
Arrangør
Avdeling rus og avhengighetsbehandling
 
Mer informasjon
Påmelding via deltager.no  
Liljan.hapnes.kristensen@sus.no

Hva er en ”Open Space” – konferanse?


På en Open Space – konferanse kommer du ikke til et ferdig oppsett hvor alt som skal skje er bestemt på forhånd, uavhengig av deltakerne, deres ulike ønsker og engasjement. Du behøver ikke vente til kaffepausen for å knytte kontakter og for samtaler om det du er mest interessert i.

Det er nok at du forbereder deg ved å ta med din nysgjerrighet, dine egne
spørsmål og problemstillinger, og et engasjement i forhold til konferansens tema.

  • Open Space-konferansen tilbyr en tydelig struktur der deltakerne
    utformer innholdet i programmet.
  • Alle viktige spørsmål kommer på bordet, og hver problemstilling
    diskuteres så lenge deltakerne selv vil.
  • Alt dokumenteres i et kompendium som alle får en kopi av.
  • Konferansen ledes av personer med erfaring i bruk av Open Spacemetoden


 

Tenk gjennom tema DU ønsker å ta opp

 

Fant du det du lette etter?