Stressmestringskurs

Gruppeopplæring , Tirsdager fra kl. 14.00 til 15.30 , Sola poliklinikk

Gruppen er for personer som ønsker å forstå og mestre stress bedre.

Personer i arbeidsrelatert aktivitet og som opplever stress som et problem.

I gruppen bruker vi psykoedukasjon/undervisning, kognitive strategier og øvelser i oppmerksomt nærvær.
Målet for gruppen er å lære om hva som kan føre til stress og ulike måter å håndtere stress. Reflektere over egne prioriteringer.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisningsfrist: 2 uker før oppstart. Aktuelle deltakere vil bli kalt inn til en informasjons-/vurderingssamtale i forkant av kurset.
Krav til henvisning: Henvisning fra fastlege eller behandler i spesialisthelsetjenesten.
En beskrivelse av pasientens psykiske tilstand og sosiale situasjon samt om pasientens egen motivasjon for deltagelse og endring. Informasjon om arbeidsforhold.
Henvisningsadresse:
Sola DPS, poliklinikken, Stemveien 40, 4050 Sola

Når og hvor

Tid
Tirsdager fra kl. 14.00 til 15.30
Klokkeslett
 
Sted
Stemveien 40
  
Arrangør
Sola poliklinikk, Sola DPS
 
Kontakt
Klinisk sosionom Ludvig Mellemstrand, tlf. 51515476
Psykolog Kristine Ljones Olsen, tlf. 51515465
 

Varighet: 8 ukentlige samlinger (pause i uke 41 pga høstferie)
Antall deltakere: 6- 10 deltakere
Inkluderingskriterier: Dersom pasienten selv er informert og ønsker å delta. Er i arbeidsrelatert aktivitet.
Ekskluderingskriterier: Psykose/ alvorlig psykisk lidelse. Rusproblematikk. Store konsentrasjon-/ lærevansker.
Krav om indiviualbehandler: Nei, men hvis pasienten ikke har individualbehandler må henvisende lege være orientert om at vi avgrenser vårt ansvar til å tilby pasienten stressmestringskurs.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.