Temakafe for alle som er berørt av kreft

Aktivitet, Vardesenteret

Her kan du møte noen å dele tanker, følelser og erfaringer med. Vi har også foredrag og muligheter for å stille spørsmål.

 27. august: Om å være pårørende

Gry Ciekals Wallgren, fag- og

undervisningssykepleier, avd. for blod- og kreftsykdommer, SUS

10.september: Markering av Lymfom-uka med lymfekreftforeningen

«Behandling av lymfomer», ved lege og hematolog Kari Moore,

Hematologisk dagbehandling, Stavanger Universitetssjukehus

«Om behandling og oppfølging under og etter behandling» med kreftsykepleiere Berit K. Bjørge og Marie Rapp, Stavanger Universitetssjukehus

17.september: Jubileumsarrangement-Vardesenteret 5 år 

Kl.1800, dørene åpnes kl.1730, Lyssalen St Svithun hotell, Stavanger Universitetssjukehus

"Kreftbehandling er bare halve jobben, men hva med rehabilitering?" ved May Aasebø Hauken, forsker, Universitetet i Bergen

"Kosthold og Kreft: Praktiske råd til kreftpasienter" ved Professor Rune Blomhoff, Avdeling for ernæringsvitenskap, UiO, og forskningsleder, Kreftklinikken, OUS

Innlegg fra Likepersonstjenesten, Rettshjelpstjenesten og Pusterommet

Arrangementetet er gratis men krever påmelding vardesenteret.no/stavanger/jubileum

Enkel servering

1.oktober: Rosa aften på Vardesenteret i samarbeid med Brystkreftforeningen

15.oktober: "Hvorfor skal vi snakke om kropp og seksualitet?" v/Gunnhild Næss, pårørende, hovedperson i egen krefthistorie og sexolog

12.november: Menn og kreft-en kveld med dialog, debatt og faglig innlegg

Når og hvor

Dato
12.11.2019
Klokkeslett
18:00-20:00
Sted
Vardesenteret
  
Arrangør
Vardesenteret
I samarbeid med Kreftforeningen 
Kontaktinformasjon
For mer informasjon, kontakt Margaret Telfer i Kreftforeningen
 
Mer informasjon
Vardesenteret