Temakveld for foreldre: Arbeid og aktivitet, samarbeid med NAV og kommune

Temakveld, 06.11.2019, Lærings- og mestringssenteret, Seksjon for habilitering

For foreldre til unge og unge voksne med kronisk sykdom eller funksjonshemming.
  • Erfaringsinnlegg
  • Dokumentasjon av arbeidsevne, v Jørgen Mjelva, Allservice
  • Hva kan en forvente ift jobbutprøving, v Ole Jan Hustøl, Equilibrium
  • Arbeid for alle - engasjement for unge med helseutfordringer? v/Mette Aske, leder i brukerutvalget i NAV Rog
  • Spørsmål og dialog

Når og hvor

Dato
06.11.2019 
Klokkeslett
19:00-21:00
Sted
Langflåtveien 5
3.etg
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO)
 
Kontaktinformasjon
Påmelding til lærings- og mestringssenteret.
Epost: lms@sus.no eller tlf 51 51 30 82
Kontaktperson Lassa: Hildegunn Hare. Telefon 51 59 92 68
Kontaktperson LMS: Marit Wirak
 
Fant du det du lette etter?