Vrimletorg

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 14.06.2017, Lærings- og mestringssenteret

 

Presentasjoner fra Vrimletorget 2017

Kurs i livsstyrketrening

Informasjonsfolder livsstyrketrening

Frisklivssentraler i Rogaland

Rask psykisk helsehjelp


Mer informasjon

Sett av noen timer 14. juni - og dra til Quality Hotel Residence i Sandnes.

Årets tema er "Psykisk helse"

09.00: VELKOMMEN

09.10-09:45 Rask psykisk helsehjelp i Sandnes kommune
v/Terje Stokka, prosjektleder, psykiatrisk sykepleier og kognitiv terapeut

09.45-10.10: Livsstyrketrening som helsefremmende mestringstilbud for deltakere i Frisklivstilbud. Erfaringer rundt endring av levevaner og det å leve med sammensatte helseutfordringer.
v/Borghild Aarskog Myhre, spesialfysioterapeut, livsstyrketrener, Frisklivssentralen i Klepp og Åsne Gro Sandvik, klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie, veileder og Livsstyrketrener, Frisklivssentralen i Sola

10:20-10.40 Presentasjon av stands

10.40 – 11.30: VRIMLING

Her får du mulighet til å treffe andre, få nye ideer og lære mer ulike helsefremmende og forebyggende tilbud, for eksempel mestringskurs.

Stands fra ulike avdelinger i spesialist og kommunehelsetjeneste, private stiftelser, samt fra organisasjonene

Vrimletorget er gratis.  I år serveres det ikke lunsj.

Bindende påmelding innen onsdag 07.06.17 til epost: lms@sus.no, tlf: 51 51 30 82


Når og hvor

Dato
14.06.2017 
Klokkeslett
09:00-11:30 
Sted
Quality Hotel Residence i Sandnes
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
 
Kontakt
Bindende påmelding innen onsdag 07.06.17 til epost: lms@sus.no, telefon 51 51 30 82
 

Arbeidsgruppen for VRIMLETORGET;

v/ Kristine Skjøthaug, leder Frisklivssentralen i Stavanger, Anja Øvrehus, leder Frisklivssentralen i Sandnes,
Liv Kleppe, leder Pårørendesenteret i Stavanger, Sue Maun, fysioterapeut rehabiliteringsavdeling Egersund sykehus,Mai Østbø, Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer, FFO, Ellen Valheim, Cøliakiforeningen,
Kari Fredriksen og Marit Wirak, Lærings og mestringssenteret