WAIS-IV kurs for psykologer

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige, Klinikk psykisk helsevern voksne, FoU-enheten

Stavanger Universitetssjukehus arrangerer regelmessig kurs i WAIS-IV for psykologer. Kurset går over to dager hvor det er meningen at man jobber med stoffet mellom kursdagene.

Datoer for neste kurs er ikke fastsatt ennå, men det blir tidligst i vårsemesteret 2019.

Foreleser/kursleder:

Eva Tideman, FD, leg psykolog, universitetslektor. Spesialist i klinisk psykologi och neuropsykologi, ansvarlig for svensk oversettelse og tilpasning av WPPSI-R, WPPSI-III, WISC-IV, Beck Ungdomsskalor, ABAS-II samt Vinelands skala for adaptivt beteende.

Godkjenning:

Kurset er godkjent av Norsk Psykologforening som 14 timers fritt spesial-kurs og som 14 timers vedlikeholdsaktivitet. Det er nødvendig å delta begge kursdagene for å få kurset godkjent.

Innhold:

Administrasjon og tolkning av WAIS-IV. Se nærmere beskrivelse nedenfor.

Påmelding og praktisk informasjon:

Påmeldingsskjema legges ut så snart datoer for neste kurs er klart. Kursavgiften er kr 2 000,- og inkluderer kursmateriell og enkel servering (kaffe/te og lunsj).

Når og hvor

Sted
Jan Johnsens gate 12
Stavanger Universitetssjukehus, FoU-enheten for psykisk helse, 3. etasje i F-bygg.
 
Arrangør
Klinikk psykisk helsevern voksne, Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige, FoU-enheten psykisk helsevern
 
Kontaktinformasjon
Berit Lode Helland, tlf 51 51 56 25, e-post berit.lode.helland@sus.no
 
Mer informasjon
berit.lode.helland@sus.no  

Innhold i kurset:

Dag 1:

 • Anvendelsesområde för WAIS-IV 
 • Aktuelle teorier mht kognition 
 • WAIS-IV struktur 
 • Gjennomgang av samtlige delstester: hva er særlig  viktigt å ta hensyn til ifbm administrering 
 • Observasjoner ved testing 

Dag 2:

 • Kvantitativ og kvalitativ tolkning av testresultat 
 • Tolkning av testresultat 
 • Gjennomgang av deltakernes utførte testinger 
 • Neuropsykologiske aspekter 
 • Videre utredning med andre metoder 
 • Etiske aspekter
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.