WAIS-IV kurs for psykologer

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 21.02.2020-08.05.2020, Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige, Klinikk psykisk helsevern voksne, FoU-enheten

Stavanger Universitetssjukehus arrangerer kurs i WAIS-IV for psykologer. Kurset går over to dager hvor det er meningen at man jobber med stoffet mellom kursdagene.

Dette er en nydelig mulighet til å få satt seg skikkelig inn i hvordan man utfører testen, tolker funn og rapporterer disse på en forståelig måte. 

Tid og sted:

  • 1. samling: fredag 21. februar kl 0830-1530
  • 2. samling: fredag 8. mai kl 0830-1530

Begge samlingene finner sted på Stavanger Universitetssjukehus, FoU-enheten for psykisk helse, 3. etasje F-bygg.

Foreleser/kursleder:

Psykolog Willy Møller Kristiansen, BUP Bryne, Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige, Stavanger Universitetssjukehus.

Godkjenning:

Kurset blir søkt godkjent i Norsk Psykologforening, og informasjon om godkjenning legges ut så snart svar mottas.

Innhold:

  • FREDAG 21.02.19 0830-1530:
    Formiddag: Historikk og forskning på IQ, psykometri og oppbygging av WAIS og andre Wechsler-tester
    Etter lunch: Opplæring i WAIS-IV med fokus på teknisk gjennomføring
  • FREDAG 08.05.19 0830-1530
    Workshop med fokus på tolkning, rapportskriving og formidling. 

Det forventes at kursdeltakerne utfører tester mellom kursdagene.
Det er satt av godt med tid til drøfting av eventuelle spørsmål som har dukket opp i forbindelse med testing, rapportskriving og tolkning.

Påmelding og praktisk informasjon:

Kursavgiften er kr 2 000,- og inkluderer kursmateriell og enkel servering (kaffe/te og lunsj) på kurssamlingene. Påmelding via elektronisk påmeldingsskjema nedenfor:

Påmeldingsskjema

Når og hvor

Dato
21.02.2020-08.05.2020 
Klokkeslett
08:30-15:30
Sted
Jan Johnsens gate 12
Stavanger Universitetssjukehus, FoU-enheten for psykisk helse, 3. etasje i F-bygg.
 
Arrangør
Klinikk psykisk helsevern voksne, Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige, FoU-enheten psykisk helsevern
 
Kontaktinformasjon
Berit Lode Helland, tlf 51 51 56 25, e-post berit.lode.helland@sus.no
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema  
berit.lode.helland@sus.no
Fant du det du lette etter?