Avdeling for medisinsk mikrobiologi

 

 

 

Avdelingen utfører diagnostikk av infeksjonssykdommer. Dette gjøres ved å påvise bakterier, virus, parasitter og sopp eller ved påvisning av antistoffer direkte i blodprøver fra pasienter. I tillegg drives rådgivning om mikrobiologisk diagnostikk og bruk av antibiotika. Vi tester også alle blodgivere i  Rogaland for infeksjonssykdommer.

 

Les mer om Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

norskakk.pngAvdelingen har fått innvilget akkreditering etter NS-EN ISO 15189. 

Se omfanget av akkrediterte analyser som utføres.

 

Avdelingen har som hovedoppgave å diagnostisere infeksjonssykdommer ved å påvise og karakterisere smittestoff i prøvemateriale fra den enkelte pasient. Dette danner grunnlag for behandling av pasienten og iverksetting av tiltak for å hindre smittespredning. Vi tester også alle blodgivere i Rogaland for smittestoff. Andre viktige oppgaver er å gi råd til behandlende lege om rett prøvetakning og forsendelse av prøver, vurdering av mikrobiologiske funn og kommentering av prøvesvar, rådgivning om antimikrobiell behandling. Avdelingen er med i det smitteforebyggende arbeidet på sykehuset og i kommunene, og avdelingen er viktig ved oppklaring av infeksjonsutbrudd. Avdelingen overvåker antibiotikaresistens hos bakterier og deltar i Norsk
overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober, NORM. Vi har utviklet særlig kompetanse på legionelladiagnostikk etter utbruddet i Stavanger 2001, som var det første legionellautbrudd i Norge og er et nasjonalt referanselaboratorium for legionelladiagnostikk.

Laboratoriehåndboka

Kontakt

Oppmøtested

Medisinsk mikrobiologi er et eget bygg mellom Stavanger legevakt og inngang 5

Levering av prøver 08:00-15:30

NB: Ved levering av hasteprøver direkte til avdelingen lørdag, søndag, høytidsdager samt etter kl. 15:30 på hverdager, kontakt avdelingen.

Besøkstider
mandag - lørdag 08:00-15:30
Telefon
51 51 88 00 / 51 51 88 01 / 51 51 88 02
mandag - fredag 08:00 – 20:30
lørdag - søndag 08:00 - 15:30
Vakttelefon for leger: 90814788 Mandag-lørdag kl. 08:00-15:30 (kun for medisinske henvendelser)

Seksjon for bakteriediagnostikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/avdeling-for-medisinsk-mikrobiologi/seksjon-for-bakteriediagnostikkSeksjon for bakteriediagnostikk
Seksjon for medieproduksjonhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/avdeling-for-medisinsk-mikrobiologi/seksjon-for-medieproduksjonSeksjon for medieproduksjon
Seksjon for molekylær mikrobiologihttps://helse-stavanger.no/avdelinger/avdeling-for-medisinsk-mikrobiologi/seksjon-for-molekyler-mikrobiologiSeksjon for molekylær mikrobiologi
Seksjon for virusdiagnostikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/avdeling-for-medisinsk-mikrobiologi/seksjon-for-virusdiagnostikkSeksjon for virusdiagnostikk

Labnytt