Seksjon for bakteriediagnostikk

Seksjonen tar imot prøver til bakteriologisk undersøkelse fra sykehus og primærhelsetjenesten i Rogaland fylke. Prøvemateriale er blant annet urin, sår/puss, feces eller prøver fra luftveier. Arbeidsoppgavene våre er å finne, identifisere og resistensbestemme potensielt patogene mikrober.

Kontakt

Oppmøtested
Eget bygg mellom Stavanger legevakt og MOBA.
Telefon
51 51 88 00 / 51 51 88 07
mandag - fredag 10.00-15.00
lørdag 10.00-14.00
søndag 11.00-12.00 (kun for henvendelser fra sykehus)
Telefontid ved spørsmål om prøvesvar.