Seksjon for medieproduksjon

Seksjon for medieproduksjon består av et produksjonslaboratorium, en vaskeenhet og en pakkeenhet.

Les mer om Seksjon for medieproduksjon

Seksjon for medieproduksjon

Produksjonslaboratoriet produserer faste og flytende dyrkningsmedier, reagenser og buffere. Vaskeenheten desinfiserer og rengjør utstyr som brukes på avdelingen. Pakkeenheten pakker og steriliserer utstyr for bruk på avdelingen, og har ansvar for pakking og forsendelse av prøvetakingsutstyr til primærhelsetjenesten.


Seksjonen lager det meste av medier som trenges for bakteriedyrkning. Tillaging av medier på agarskåler til bakteriologisk dyrkning lages både i store og små mengder. Seksjonen produserer ca 300.000 agarskåler og ca 150.000 rørmedier per år samt produksjon av buljonger, buffere, fargeløsninger, syrer og lut til ulike formål.
Vi har også ansvar for å opprettholde en stammebank med referansebakterier som vi bruker for kontroll av medier som blir laget ved seksjonen.

Ved seksjonen brukes en del teknisk utstyr til medieproduksjon som agarkokere, tappemaskiner og blekkskrivere samt store steam-autoklaver for autoklavering av utstyr.

Kontakt

Oppmøtested
Inngang 4. Bygg mellom Stavanger legevakt og MOBA.
Telefon
51 51 88 10