Seksjon for molekylær mikrobiologi

Ved seksjon for molekylær mikrobiologi påviser vi ulike bakterier og virus direkte i prøvemateriale. Mikrobenes DNA og RNA påvises ved hjelp av real-time PCR. Vi mottar i hovedsak luftveisprøver, sårprøver, avføringsprøver og spinalvæsker.

Les mer om Seksjon for molekylær mikrobiologi

Seksjon for molekylær mikrobiologi

Seksjonen mottar prøver fra alle sykehus i Helse Stavanger og Helse Fonna, og fra primærhelsetjenesten i Rogaland. Prøver til Legionellaundersøkelse mottas fra hele landet, etter avtale.

Rutinediagnostikk

I tillegg til å undersøke prøvemateriale direkte, utfører vi også real-time PCR på bakterieisolat fra seksjon for bakteriediagnostikk. Slik påviser vi ulike resistens- og patogenitetsgener. Ved å utføre sekvensering kan vi artsbestemme vanskelig identifiserbare mikrober. 

Legionella referansefunksjon

Avdeling for medisinsk mikrobiologi er referanselaboratorium i Legionelladiagnostikk. I tillegg til primærdiagnostikk, blir Legionellaisolat genotypet ved hjelp av sekvensbasert typing. Dette er et viktig ledd i smitteoppsporing ved utbrudd av legionellose og ved enkelttilfeller av Legionellasmitte. 

Annen aktivitet/forskning

Kartlegging av slektskap og resistensforhold hos bakterier, ved flere forskjellige molekylærbiologiske metoder, inngår i avdelingens forskningsarbeid. Ved mistanke om utbrudd, utføres det genotyping av bakterier.

Kontakt

Oppmøtested
Eget bygg mellom Stavanger legevakt og Moba. Benytt inngang 4, eller egen inngang til Mikrobiologen.
Telefon
51 51 88 56