Seksjon for virusdiagnostikk

Seksjonen analyserer blodprøver fra primærhelsetjenesten i Sør-Rogaland og fra Stavanger universitetssjukehus samt prøver fra blodgivere ved Stavanger universitetssjukehus og blodbankene i Helse Fonna (Haugesund, Stord og Odda).

Les mer om Seksjon for virusdiagnostikk

Seksjon for virusdiagnostikk

Seksjonen har metoder for påvisning av antistoff mot de mest aktuelle sykdomsfremkallende virus, bakterier og parasitter samt molekylærbiologiske metoder for direkte påvisning av Chlamydia trachomatis (urin- og penselprøver) og enkelte virus (blodprøver).

Bioingeniører utfører analysene og vurderer funnene i samarbeid med avdelingens leger.

Viktig veiledning om utfylling av rekvisisjon og prøvetaking finnes på baksiden av rekvisisjonen vår.

Prøvetaking utføres ved det enkelte legekontor eller ved poliklinikk for prøvetaking.

Kontakt

Oppmøtested
Eget bygg mellom Stavanger legevakt og Moba. Benytt inngang 4, eller egen inngang til Mikrobiologen.
Telefon
51 51 88 06