Avdeling for medisinsk teknologi og informatikk

MTI leverer tjenester innen medisinsk teknologi og informatikk til hele SUS-organisasjonen, og forvalter en utstyrspark på omtrent 7.500 enheter verdt i underkant av 700 millioner kroner. Vi ivaretar utstyret gjennom hele prosessen fra anskaffelse til avhending, og våre ansatte opprettholder en høy kompetanse gjennom generelle og utstyrsspesifikke kurs.

Les mer om Avdeling for medisinsk teknologi og informatikk

Avdeling for medisinsk teknologi og informatikk

Våre oppgaver
Medisinsk utstyr (MU) forvaltning som inkluderer


  • mottaks- og sikkerhetskontroll
  • bruker- og applikasjonsstøtte
  • vedlikeholdskontrakter for MU
  • kvalitetssikring
  • forebyggende vedlikehold
  • akuttservice
  • kassasjon
Beredskap utover normal arbeidstid
Medisinsk informatikk kompetanse
MU sikkerhetstesting i forbindelse med utprøvninger
Deltagelse i utarbeidelse av MTU-strategi for foretaket
Utskiftingsplaner for MTU
Anbudsdeltagelse som inkluderer


  • budsjettforvaltning for MU investeringer
  • teknisk kompetanse ved utarbeidelse av kravspesifikasjoner
  • evaluering
 

Anskaffelsesstøtte generelt
Internkontroll
Prosjektstyring
Forskningsstøtte

Kontakt