Avdeling for patologi

Avdeling for patologi ved SUS er en av landets største patologiavdelinger. Vi undersøker årlig omlag 70.000 vev- og celleprøver og utfører omlag 400 obduksjoner. I tillegg til diagnostikk jobber vi aktivt med forskning og utdanning av legespesialister.Patologi er læren om sykelige forandringer i celler og vev. Man studerer sykdommenes årsaker, utviklingsmekanismer og påvirkning av struktur og funksjon. Ved mange sykdommer er det karakteristiske forandringer i vevet, og undersøkelse av vevs- og celleprøver har ofte avgjørende betydning for å kunne stille en diagnose. 

Kontakt

Oppmøtested
Inngang 10C (kapellet har inngang 10B)
Telefon
51 51 96 33

Seksjon for cytologihttps://helse-stavanger.no/avdelinger/avdeling-for-patologi/seksjon-for-cytologiSeksjon for cytologi
Seksjon for histologihttps://helse-stavanger.no/avdelinger/avdeling-for-patologi/seksjon-for-histologiSeksjon for histologi
Seksjon for imunnhistokjemihttps://helse-stavanger.no/avdelinger/avdeling-for-patologi/seksjon-for-imunnhistokjemiSeksjon for imunnhistokjemi
Seksjon for molekylær kvantitativ patologihttps://helse-stavanger.no/avdelinger/avdeling-for-patologi/seksjon-for-molekyler-kvantitativ-patologiSeksjon for molekylær kvantitativ patologi
Seksjon for obduksjonhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/avdeling-for-patologi/seksjon-for-obduksjonSeksjon for obduksjon

Labnytt