HELSENORGE

Presseorienteringer covid-19

Vi legger alle presseorienteringene på vår facebookside og YouTube. Her ser du presseorienteringene fra 2020. De nyeste orienteringene finner du på mediasiden for covid-19.

De nyeste orienteringene finner du på mediasiden for covid-19.

Presseorientering torsdag 10. desember

Her får du en oppsummering av høsten og status på sykehuset per i dag. Det er smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe, avdelingssjef og overlege ved Mottaksklinikken, Anita Lyngøy, og avdelingsoverlege Siri Lerstøl Olsen i akuttmottaket som gir denne oppdateringen.

Presseorientering torsdag 26. november

Administrerende direktør Helle Schøyen gir en kort statusoppdatering, før klinikksjef Geir Lende ved Klinikk A (inneholder intensiv, anestesi, operasjon, dagkirurgi Hillevåg og ortopedisk avdeling) forteller om hvordan han opplevde det da han plutselig ble smittet selv og ledergruppa måtte ut i karantene. Smittevernoverlege Jon Sundal avslutter sendingen.
Se hele presseorienteringen (YouTube)

Nettsak: Klinikksjef Geir Lende forteller om det å bli smittet selv

Presseorientering mandag 16. november

Analyserådgiver Snorre Eikeland og smittevernoverlege Jon Sundal gir en kort statusoppdatering – blant annet med oppdaterte analyser rundt smittesituasjonen i vårt område. Beredskapssjef Elisabeth Haga Jacobsen er også tilstede.


Presseorientering tirsdag 29. september

En medarbeider som jobber ved intensivavdelingen, fikk påvist covid-19 mandag 28. september. Vi har satt i gang nødvendige tiltak for karantene og smittesporing - og jobber med å håndtere driften. Administrerende direktør Helle Schøyen og Geir Lende, klinikksjef for Klinikk A (som inneholder blant annet intensivavdelingen) ga mer informasjon på en egen presseorientering om situasjonen:

Se nettsak om situasjonen her.

Se hele presseorienteringen her (youtube)

Alle presseorienteringene under er tolket av NAV Tolketjenestene Sørvest. Du finner dem på deres facebookside.

Presseorientering 18. september

Orientering om koronasituasjonen ved Stavanger universitetssjukehus fredag 18. september. Smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe, avdelingsoverlege ved medisinsk mikrobiologi, Iren Høyland Löhr, og beredskapssjef Elisabeth Haga Jacobsen vil gi en kort status fra sykehuset, utviklingen og testing.

Du ser den her.

Presseorientering 12. mai

Presseorientering fra Stavanger universitetssjukehus, Stavanger kommune, Sandnes kommune, Gjesdal kommune, Klepp kommune, Time kommune og Hå kommune tirsdag 12. mai. Deltakere er smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe fra SUS, smittevernoverlege i Stavanger kommune, Runar Johannesen, og kommuneoverlege i Sandnes, Hans Petter Torvik. De gir en oppdatering av korona-situasjonen - og kommer med noen felles råd og oppfordringer.

Du ser den her.

Presseorientering onsdag 6. mai

Vår konstituerte administrerende direktør, Helle K. Schøyen, og Randi Mobæk, avdelingssjef for avdeling for rus og avhengighetsbehandling, vil gi en statusrapportering fra sykehuset. Smittevernoverlege Jon Sundal er også tilstede.

Se den i videostatus her.

Presseorientering mandag 27. april

Klinikksjef Elisabeth Farbu for hode, hals og rehabilitering, avdelingssjef for øre- nese- og halsavdelingen, Berit Haaland, og smittevernoverlege Jon Sundal gir en statusoppdatering fra sykehuset. Se den i videostatus her.

Presseorientering fredag 24. april

Vår administrerende direktør (konst.) Helle K. Schøyen og klinikksjefene Geir Lende (ansvar for blant annet anestesi, dagkirurgi, intensiv, operasjon og ortopedisk) og Erna Harboe (ansvar for blant annet akuttmottak, kardiologisk, medisinsk og pandemipostene) gir en statusoppdatering fra sykehuset. Se den i videostatusen her.

Presseorientering mandag 20. april

Deltakere er Tor Albert Ersdal, økonomi- og finansdirektør, Snorre Eikeland (rådgiver analyse) og smittevernoverlege Jon Sundal. Se siste nytt fra SUS i videostatus her.

Presseorientering fredag 17. april

Helle K. Schøyen,  konstituert administrerende direktør for Stavanger universitetssjukehus, smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe og Iren Löhr, avdelingsoverlege ved medisinsk mikrobiologi gir en status fra sykehuset. Se siste nytt fra SUS i videostatus her.

Presseorientering tirsdag 14. april

Helle K. Schøyen, som fra i dag er konstituert administrerende direktør, og klinikksjef for Mottaksklinikken, Erna Harboe, sier litt om hvordan erfaringene så langt er med covid-19-pasienter. Smittevernoverlege Jon Sundal er også tilstede. Se siste nytt fra SUS i videostatus her.

Presseorientering onsdag 8. april

Administrerende direktør Inger Cathrine Bryne, smittevernoverlege Jon Sundal, klinikksjef Sølve Braut ved Klinikk psykisk helsevern voksne og Lars Øhlckers, psykologfaglig rådgiver i Klinikk for barn, unge og rusavhengige gir en kort statusoppdatering.

Se siste nytt fra SUS i videostatus her. NAV Tolketjenestene Sørvest presenterer dette på tegnspråk på Facebooksiden sin.

Presseorientering mandag 6. april

Administrerende direktør Inger Cathrine Bryne og smittevernoverlege Jon Sundal gir en kort statusoppdatering. I tillegg snakker Bryne om sykehusutbygging (SUS2023) og hvordan koronapandemien påvirker planleggingen av det nye sykehuset. Se siste nytt fra SUS i videostatus her.

Presseorientering torsdag 2. april

I dag informeres det mer om prognosene framover, selve intensivbehandlingen som noen covid-19-pasienter må gjennom og hva status er på maskinteknisk utstyr - som respiratorer. Se siste nytt fra SUS i videostatus her.

Presseorientering 30. mars

Kurven flater ut og SUS er med i to forskningsprosjekt. Siste nytt fra SUS får du i videostatus her.

Presseorientering 27. mars

Siste nytt fra SUS får du i en kort videostatus her.

Pressemelding 25. mars

Siste nytt fra SUS får du i en kort videostatus her.

Pressemelding 22. mars

En medarbeider ved Dalane DPS testet positivt for Covid-19 lørdag 21. mars.

Pressemelding 20. mars

SUS omrokkerer på flere poster for å møte koronasituasjonen. Les hele pressemeldingen her.

Pressemelding 18. mars

SUS setter opp brakker utenfor akuttmottaket i løpet av de nærmeste dagene - som nå er delt i to - en for pasienter med luftveissmitte og en for andre personer. Les hele pressemeldinger her.

Pressemelding 16. mars

SUS tar ned aktiviteten til en minimumsnivå. Les hele pressemeldingen her.

Pressemelding 13. mars

SUS innførte adgangskontroll 13. mars kl. 15. Les hele pressemeldingen.

Pressemelding 12. mars

SUS reduserer planlagte operasjoner innen ortopedi, øre, nese, hals og øye. SUS etablerer eget akuttmottak for luftveissmitte. Alle medarbeidere som kjenner symptomer, skal testes for korona. Les hele pressemeldingen.

Pressemelding 11. mars

SUS innfører besøksstopp. Antallet medarbeidere som samles på møter, samlinger og arrangementer på SUS er nå redusert til 15 personer.

Fant du det du lette etter?