HELSENORGE

Rådmannen i Eigersund er ansatt som ny divisjonsdirektør i Divisjon for intern service

– Fra mitt ståsted og med mitt utgangspunkt, er stillingen som leder i Helse Stavanger innenfor dette feltet en kjempestor og spennende utfordring, sier Ketil Helgevold. Stavanger-mannen begynner som divisjonsdirektør i Divisjon for intern service 1. mars neste år.

​​​​Etter 4,5 år som rådmann i Eigersund kommune, lander Ketil Helgevold i sin egen hjemby med en jobb han ser mange muligheter i – på kort og på litt lengre sikt.

– Jeg vil gjerne framstå som en tydelig, synlig og delegerende leder. Jeg er nysgjerrig på det som foregår rundt meg, hvordan oppgaver blir løst og hvordan vi i fellesskap kan utvikle oss, sier den nye divisjonsdirektøren. Han ser fram til å jobbe med kompetente medarbeidere, viljesterke folk i ledelsen og ta del i det ansvaret en så stor og viktig samfunnsaktør har.

– Dessuten trigger det selvsagt at aktiviteten er så høy på så mange områder. Og snart er Helse Stavanger også utbygger av et nytt stort sykehus. Dette vil utløse ansvar og oppgaveløsninger som jeg på noen områder har erfaring med. Andre områder kjenner jeg ikke så godt, men det er jeg sikker på at vi i samarbeid på tvers og i de ulike avdelingene skal få til, understreker han.

I det ligger det kanskje også litt av konkurranse-instinktet som er godt utviklet gjennom idretten, først og fremst på friidrettsbanen. I høst fullførte han sitt første maraton i Oslo (3.01), og holder fortsatt god fart på mellomdistansene på bane. Utholdenhet kombinert med godt tempo høres ut som et fornuftig utgangspunkt for de oppgavene Ketil Helgevold og hans medarbeidere i Divisjon for intern service vil måtte løse framover.​

04.12.2015