Avdeling for fag, forskning og utdanning

Avdeling for fag, forskning og utdanning har ansvar for å styrke og koordinere den helsefaglige utvikling ved Stavanger universitetssjukehus.  FFU ledes av fagdirektør Eldar Søreide.

Les mer om Avdeling for fag, forskning og utdanning

Avdeling for fag, forskning og utdanning

Vi skal:

 • bidra til høy kvalitet i behandlingstilbudet
 • legge til rette for fagutvikling
 • styrke samhandlingen med førstelinjetjenesten
 • bidra til at tjenestetilbudet tilpasses gitte økonomiske rammer
 • sørge for at brukermedvirkning tas på alvor
 • sørge for at de ansatte har gode IKT-hjelpemidler til støtte i arbeidet

Seksjoner

Forskningsavdelingen Undervisningsavdelingen Seksjon for prestetjeneste, etikk og livssyn Les mer om seksjon for samhandling

Seksjon for kvalitet og pasientsikkerhet

Seksjonen har et overordnet ansvar for sykehusets kvalitetssystem som skal bidra til å fremme høy kvalitet i pasientbehandlingen. Seksjonen skal i samarbeid med divisjonene påse at helselovgivningens krav til forsvarlighet i pasientbehandlingen blir overholdt.
Seksjon for kvalitet- og pasientsikkerhet har ansvar for å:

 • utvikle og vedlikeholde et helhetlig kvalitets- og internkontrollsystem og ansvar for styrende dokumenter på nivå 1
 • koordinere tilsyn, systemrevisjoner og høringer
 • koordinere saker til Norsk Pasientskade-erstatning
 • ha kontakt med tilsynsmyndigheter
 • ledelse og sekretariat for Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget ved Helse Stavanger HF
 • systemansvarlig for avvikshåndteringssystemet Synergi og dokumentstyringssystemet EQS

I tillegg kan seksjonen bidra med:

 • brukerstøtte, undervisning og rapporter fra Synergi
 • juridisk bistand med tanke på helselovgivning
 • bistand og veiledning ved ulike prosjekter initiert fra divisjonene eller fra avdeling for fag og foretaksutvikling  

Seksjon for smittevern

Seksjon for smittevern har et formelt samarbeid med kommunene i Helse Stavangers nedslagsfelt.
Smittevernet i Helse Stavanger har som mål å forebygge sykehusinfeksjoner og følge opp utbrudd av slike infeksjoner gjennom å øke kunnskapen om tiltak for å forebygge sykehusinfeksjoner i sykehuset, å kartlegge forekomsten av sykehusinfeksjoner, å motarbeide forekomsten av antibiotikaresistens gjennom forsvarlig antibiotikabruk i sykehuset og å bistå ved oppklaring av utbrudd i sykehuset.

Vi tilbyr også bistand til omliggende kommuner gjennom kurs, rådgiving og veiledning over telefon, og hygieneperm for sykehjem

Leder: Marit Mathisen
Telefon: 51 51 33 97

Smitteisolering (video fra YouTube)

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Administrasjonsbygget (1. etasje)
Telefon
51 51 80 00
E-post
Postadresse
Postboks 8100, 4068 Stavanger
Administrasjonsbygget
Besøksadresse
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger(Kart)

Forskningsavdelingenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/fag-forskning-og-undervisning/forskningsavdelingenForskningsavdelingen
Seksjon prestetjeneste, etikk og livssynhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/fag-forskning-og-undervisning/seksjon-prestetjeneste-etikk-og-livssynSeksjon prestetjeneste, etikk og livssyn
Seksjon samhandlinghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/fag-forskning-og-undervisning/seksjon-for-samhandlingSeksjon samhandling

Fant du det du lette etter?