Avdeling for fag, forskning og undervisning

Avdeling for fag, forskning og undervisning har ansvar for å styrke og koordinere den helsefaglige utvikling ved Stavanger universitetssjukehus. 

FFU ledes av fagdirektør Eldar Søreide.

Les mer om Avdeling for fag, forskning og undervisning

Avdeling for fag, forskning og undervisning

Vi skal:

 • bidra til høy kvalitet i behandlingstilbudet
 • legge til rette for fagutvikling
 • styrke samhandlingen med førstelinjetjenesten
 • bidra til at tjenestetilbudet tilpasses gitte økonomiske rammer
 • sørge for at brukermedvirkning tas på alvor
 • sørge for at de ansatte har gode IKT-hjelpemidler til støtte i arbeidet
Forskningsavdelingen Undervisningsavdelingen

Prestetjenesten

Prestetjenesten ved Helse Stavanger har fire sykehusprester. Én av disse er knyttet til Psykiatisk divisjon.
Sykehusprestene kan kontaktes når du:

 • trenger noen som kan lytte
 • er i en vanskelig livssituasjon og trenger å sette ord på tanker, opplevelser og følelser
 • vil utdype spørsmål om livsmening, tro og tvil

Prestene står til rådighet for samtale med deg og dine pårørende dersom du ønsker det. Prestetjenesten har kontinuerlig vakt og kan kontaktes gjennom avdelingens personale, eller direkte ved intern telefon.

Kirkesalen, som ligger i 1. etasje i østbygget ved avdeling 1A, står alltid åpen. Her kan du få være i stillhet, be eller tenne et lys i lysgloben. I kirkesalen er det også gudstjeneste hver søndag kl. 11.00.

Bårekapellet er ved inngang 10b (se kart over området).

Seksjon for samhandling

Samhandling skal bidra til å sikre gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn og økonomi.

Les mer om seksjon for samhandling

Seksjon for kvalitet og pasientsikkerhet

Seksjonen har et overordnet ansvar for sykehusets kvalitetssystem som skal bidra til å fremme høy kvalitet i pasientbehandlingen. Seksjonen skal i samarbeid med divisjonene påse at helselovgivningens krav til forsvarlighet i pasientbehandlingen blir overholdt.
Seksjon for kvalitet- og pasientsikkerhet har ansvar for å:

 • utvikle og vedlikeholde et helhetlig kvalitets- og internkontrollsystem og ansvar for styrende dokumenter på nivå 1
 • koordinere tilsyn, systemrevisjoner og høringer
 • koordinere saker til Norsk Pasientskade-erstatning
 • ha kontakt med tilsynsmyndigheter
 • ledelse og sekretariat for Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget ved Helse Stavanger HF
 • systemansvarlig for avvikshåndteringssystemet Synergi og dokumentstyringssystemet EQS

I tillegg kan seksjonen bidra med:

 • brukerstøtte, undervisning og rapporter fra Synergi
 • juridisk bistand med tanke på helselovgivning
 • bistand og veiledning ved ulike prosjekter initiert fra divisjonene eller fra avdeling for fag og foretaksutvikling  

Seksjon for smittevern

Seksjon for smittevern har et formelt samarbeid med kommunene i Helse Stavangers nedslagsfelt.
Smittevernet i Helse Stavanger har som mål å forebygge sykehusinfeksjoner og følge opp utbrudd av slike infeksjoner gjennom å øke kunnskapen om tiltak for å forebygge sykehusinfeksjoner i sykehuset, å kartlegge forekomsten av sykehusinfeksjoner, å motarbeide forekomsten av antibiotikaresistens gjennom forsvarlig antibiotikabruk i sykehuset og å bistå ved oppklaring av utbrudd i sykehuset.

Vi tilbyr også bistand til omliggende kommuner gjennom kurs, rådgiving og veiledning over telefon, og hygieneperm for sykehjem

Leder: Marit Mathisen
Telefon: 51 51 33 97

Smitteisolering (video fra YouTube)

Fagutvikling og beredskap

Seksjon for informasjonssystemer
 

Kontakt

Oppmøtested
Administrasjonsbygget (1. etasje)
Telefon
51518000
Administrasjonsbygget
Besøksadresse
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger(Google maps)
E-post

Forskningsavdelingenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/fag-forskning-og-undervisning/forskningsavdelingenForskningsavdelingen

Nyheter

 • 05.01.2017
  Eldar Søreide er ansatt som ny fagdirektør

  Eldar Søreide blir Helse Stavangers nye fagdirektør. Søreide overtar etter Sverre Uhlving, som blir pensjonist i løpet av vinteren - og vil bruke tiden framover sammen med Uhlving for å få oversikt og innsyn i de oppgavene og ansvaret som nå blir hans.

 • 07.09.2016
  Portrett: Her er vår nye sykehusprest

  Allerede et par uker ut i den nye jobben sykler Helge Hansen hjemover etter arbeidsdagen, og føler seg takknemlig for jobben han har som ny sykehusprest.

 • 26.08.2016
  Se bildene fra den store brannøvelsen på SUS

  Gode forberedelser og strålende samarbeid gjorde at en av historiens største brannøvelse for somatikken på Stavanger universitetssjukehus (SUS) gikk bra.

 • 11.01.2016
  Sykehusprest Lie-Bjelland blir pensjonist: Veldig takknemlig

  Han kan ikke huske at han har hatt en eneste sykedag. For sykehusprest Leif Lie-Bjelland har gledet seg til å gå på jobb hver dag i over 40 år!

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.