Forskningsposten

Ved Forskningsposten får du hjelp til å planlegge, tilrettelegge og gjennomføre kliniske studier.

Les mer om Forskningsposten

Forskningsposten

Om forskningsposten

Forskningsposten er et tilbud om forskningsstøtte til forskere ved Helse Stavanger HF. Forskningsposten kan bidra med støtte i kliniske forskningsprosjekter; lokale forskerinitierte studier, internasjonale(nordiske/EU) studier og oppdragsforskning (industrifinasierte). 

Vårt mål er å tilrettelegge arbeidet slik at det fungerer best mulig for alle involverte parter, og å sikre god kvalitet på gjennomføring av prosjekt, datasamling og rapportering.

Alle forskningsprosjekter innen medisin er underlagt strenge norske og internasjonale bestemmelser. Disse håndheves i hovedsak av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK),  Statens legemiddelverk og Helsedirektoratet.

Stavanger universitetsjukehus er en del av NorCRIN nettverket (Norwegian Clinical Research Infrastructures Network). NorCrin tilbyr forskningsstøtte innenfor et bredt spekter av kliniske studier, fra biomedisin til nye legemidler.

Les mer om NorCRIN-nettverket.

Administrative tjenester
Kontrakter og økonomistyring i forskningsprosjektene ivaretas av Stavanger Helseforskning AS på vegne av SUS.

Stavanger Helseforskning AS.

Tjenester

Vi tilbyr

 • Planlegging og praktisk tilrettelegging av forskningsprosjekter/logistikk.
 • Kontakt mellom lege og oppdragsgiver.
 • Pasientoppfølging.
 • Gjennomføring av datainnsamling og dokumentasjon av observasjoner.
 • Mottak, oppbevaring og håndtering av studiemedisiner.
 • Rutinemessig tapping, sentrifugering og frysing av blodprøver.
 • Daglig pakking og eksport av blodprodukter med og uten tørris.
 • Tilrettelegging og støtte til kliniske studier som gjennomføres i de kliniske avdelingene.

Lokaler og utstyr

Forskningsposten holder til i Hjertelagets bygg, andre etasje. Se kontaktinformasjon nederst på siden.
 
Romfordeling og utstyr

 • Heis (manuell).
 • Fire kontorer for pasientkonsultasjon, hvorav tre rom med undersøkelsesbenk. Alle rommene har datamaskin.
 • Undersøkelsesrom med  blodtrykksapparat, høydemål, personvekt og EKG-apparat. Det gjennomføres årlig kvalitetskontroll av alt teknisk utstyr som brukes i datainnsamling.
 • Laboratorium.
  • 2 sentrifuger for romtemperatur og kjølebehandling
  • Inkubator
 • Ultrafrys -80grader*
 • Fryseskap -20grader*
 • 2 kjøleskap* til medikamentoppbevaring/ kjøleprodukter.
 • Oppbevaringsrom* for studiemedisiner.
 • Kontorplass for monitorering av pågående studier og arkivrom* til korttidslagring av studiemateriell.
 • Konferanserom med prosjektor.
 • Toaletter for besøkende i 1.etasje

*temperaturlogges med Bomerang tilknyttet SUS biobank system/-varsling.

Ansatte

inger_hjordis_bleskestad.jpg

Inger Hjørdis Bleskestad
medisinsk ansvarlig leder

Forskningsposten har 3 studiesykepleiere i 100 prosent stilling.

solfrid_moen.jpg

Solfrid Moen
prosjektsykepleier
telefon: 51 51 3363
mobil: 91 51 92 36
e-post: solfrid.moen@sus.no

Solfrid Moen har spesialutdannelse i anestesisykepleie, og har jobbet med kliniske studier siden 1995.
Tidligere ansatt ved Forskningsstiftelsen Hjertelaget og Stavanger Helseforskning AS Hjertelaget.

anne_gro_larsen.jpg

Anne Gro Larsen
prosjektsykepleier
telefon: 51 51 3362
mobil: 95 21 3 25
e-post: anne.gro.larsen@sus.no

Anne Gro Larsen har spesialutdannelse i intensivsykepleie, og har jobbet med kliniske studier siden 1990.
Tidligere ansatt ved Forskningsstiftelsen Hjertelaget og Stavanger Helseforskning AS Hjertelaget.

jorunn_margrete_nilsen.jpg

Jorunn Margrete Nilsen
prosjektsykepleier
telefon: 51 51 3361
mobil: 92 66 30 94
e-post: jorunn.margrete.nilsen@sus.no

Jorunn Margrete Nilsen har spesialutdannelse i intensivsykepleie, og har jobbet med kliniske studier siden 1998.
Tidligere ansatt ved Forskningsstiftelsen Hjertelaget og Stavanger Helseforskning AS Hjertelaget.

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?