Helsenorge
Forskningsavdelingen

Klinisk forskningspost

Ved klinisk forskningspost og biobank får du hjelp til å planlegge, tilrettelegge og gjennomføre kliniske studier.


tatt fra kirurgisk
Kliniske studier

​​Ønsker du å gå tilbake til siden for klinisk forskningpost og biobank​?

​Om Klinisk forskningspost ​​

Klinisk forskningspost er et tilbud om forskningsstøtte til forskere ved Helse Stavanger HF. Vi kan bidra med støtte i kliniske forskningsprosjekter; lokale forskerinitierte studier, internasjonale(nordiske/EU) studier og oppdragsforskning (industrifinasierte). 

Vårt mål er å tilrettelegge arbeidet slik at det fungerer best mulig for alle involverte parter, og å sikre god kvalitet på gjennomføring av prosjekt, datasamling og rapportering.

Alle forskningsprosjekter innen medisin er underlagt strenge norske og internasjonale bestemmelser. Disse håndheves i hovedsak av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK),  Statens legemiddelverk​ og Helsedirektoratet​.

Stavanger universitetsjukehus er en del av NorCRIN nettverket (Norwegian Clinical Research Infrastructures Network). NorCrin tilbyr forskningsstøtte innenfor et bredt spekter av kliniske studier, fra biomedisin til nye legemidler.


Administrative tjenester

Kontrakter og økonomistyring i forskningsprosjektene ivaretas av Stavanger Helseforskning AS på vegne av SUS.

Tjenester​


Vi tilbyr

 • Planlegging og praktisk tilrettelegging av forskningsprosjekter/logistikk.
 • Kontakt mellom lege og oppdragsgiver.
 • Pasientoppfølging.
 • Gjennomføring av datainnsamling og dokumentasjon av observasjoner.
 • Mottak, oppbevaring og håndtering av studiemedisiner.
 • Rutinemessig tapping, sentrifugering og frysing av blodprøver.
 • Daglig pakking og eksport av blodprodukter med og uten tørris.
 • Tilrettelegging og støtte til kliniske studier som gjennomføres i de kliniske avdelingene.

Lokaler og utstyr

Forskningsposten holder til i Hjertelagets bygg, andre etasje. Se kontaktinformasjon nederst på siden.
 
Romfordeling og utstyr

 • Heis (manuell).
 • Fire kontorer for pasientkonsultasjon, hvorav tre rom med undersøkelsesbenk. Alle rommene har datamaskin.
 • Undersøkelsesrom med  blodtrykksapparat, høydemål, personvekt og EKG-apparat. Det gjennomføres årlig kvalitetskontroll av alt teknisk utstyr som brukes i datainnsamling.
 • Laboratorium.
  • 2 sentrifuger for romtemperatur og kjølebehandling
  • Inkubator
 • Ultrafrys -80grader*
 • Fryseskap -20grader*
 • 2 kjøleskap* til medikamentoppbevaring/ kjøleprodukter.
 • Oppbevaringsrom* for studiemedisiner.
 • Kontorplass for monitorering av pågående studier og arkivrom* til korttidslagring av studiemateriell.
 • Konferanserom med prosjektor.
 • Toaletter for besøkende i 1.etasje
 • *temperaturlogges med Bomerang tilknyttet SUS biobank system/-varsling.​

Ansatte​​

Svein Skeie 

Svein Skeie
Medisinsk ansvarllig
Telefon: 51 51 98 28
Svein Skeie er forskningsdirektør i Helse Stavanger.


Kristin Jonsdottir

Kristin Jonsdottir
Seksjonsleder for forskningsposten
Telefon: 51 51 37 5
Mobil:   41 63 10 63
Kristin Jonsdottir har tatt sin PhD og Postdoc innen molekylærbiologi og kreft ved SUS. Hun arbeider nå både på forskningsposten og forskningsavdelingen ved SUS.


Sanna

Sanna Palmqvist
Biobankskoordinator


Solfrid

Solfrid Moen
Prosjektsykepleier
Telefon: 51 51 33 63
Mobil: 91 51 92 36
Epost: solfrid.moen@sus.no

Solfrid Moen har spesialutdannelse i anestesisykepleie, og har jobbet med kliniske studier siden 1995.
Tidligere ansatt ved Forskningsstiftelsen Hjertelaget og Stavanger Helseforskning AS Hjertelaget.


Anne Gro

Anne Gro Larsen
Prosjektsykepleier
Telefon: 51 51 33 62

Mobil:  95 21 83 25
Epost: anne.gro.larsen@sus.no

Anne Gro Larsen har spesialutdannelse i intensivsykepleie, og har jobbet med kliniske studier siden 1990.
Tidligere ansatt ved Forskningsstiftelsen Hjertelaget og Stavanger Helseforskning AS Hjertelaget.


Stina Kvalheim

Prosjektsykepleier

Mobil: 90 50 58 96 

Epost: stina.kvalheim@sus.noFant du det du lette etter?