Johannes Lange

Seniorforsker

Utdannet kjemiker fra Universitet i Leipzig, Tyskland. 

Doktorgrad i biokjemi  fra forskerskolen InterNeuro/øyeklinikken ved universitetssykehuset i Leipzig fra 2009. Avhandlingen omhandlet Müller celler (primære gliaceller) og undersøkte to proteiner involvert i regulering av nydannelse av blodkar i netthinnen, en alvorlig komplikasjon ved proliferativ diabetisk retinopati og aldersrelatert makuladegenerasjon.

Etter doktorgraden begynte Johannes på NKB, først som forskningsassistent og senere som seniorforsker.

Post dok stipend fra Helse Vest 2011-2014 med tema nevroinflammasjon ved Parkinsons sykdom.

Driver basalforskning med fokus på Parkinsons sykdom men også med relevans til andre nevrodegenrative sykdommer. Forsker på cellulære prosesser ved nevroinflammasjon, alfa-synuklein og dets interaksjon med andre proteiner samt amyloid beta produksjon i nevronale celler. Undersøker også biomarkører i kroppsvæske for Parkinsons sykdom.
Ansvarlig for forskningsbiobanken og prøvehåndtering.

Veileder for doktorgradsstipendiat Marthe Førland.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.