Marthe Gurine Førland

Ph.d. - stipendiat NKB/SUS og UiS
Master i biologisk kjemi fra Universitetet i Stavanger fra 2011 og påfølgende pedagogikkstudier.
Begynte som forskningsassistent på NKB på ulike Parkinson-relaterte, biokjemiske prosjekter i 2012. I doktorgradsprosjektet påbegynt i 2014 jobber hun hovedsakelig med alpha-Synuclein, et proteinsom er linket til Parkinsons sykdom både genetisk og neuropatologisk.

Hovedinteressefelt: 
Spinalvæskeanalyser
Metodeutvikling
Cellekultureksperimenter

Publikasjoner:  
Førland MG, Öhrfelt A, Blennow K, Oftedal LS, Tysnes OB, Larsen JP, Blennow K, Zetterberg H, Alves G, Lange J. Validation of a new assay for α-synuclein detection in cerebrospinal fluid. Clin Chem Lab Med. 2016 Jul 30

Alves G, Lange J, Blennow K, Zetterberg H, Andreasson U, Førland MG, Tysnes OB, Larsen JP, Pedersen KF. Cerebrospinal fluid Ab42 predicts early onset dementia in Parkinson disease. Neurology. 2014 May 20;82(29):1784-90

Fant du det du lette etter?