Veslemøy Hamre Frantzen


Prosjektkoordinator for Park Vest-studien

Bachelor i sykepleie fra UIS fra 2007.
Master i Helsevitenskap fra UIS i 2017 med fokus på depresjon i tidlig fase av Parkinson sykdom.

Tidligere arbeidserfaring:
Klinisk erfaring fra akuttpsykiatrisk avdeling.
Administrativ erfaring- Assisterende avdelingssykepleier med ansvar for avvikshåndtering, pasientflyt, fagutvikling og tverrfaglig samarbeid.
                                               
Arbeider også med oppfølging av samarbeidet med brukerorganisasjonene ved NKB.

Fant du det du lette etter?