HELSENORGE

Guido Alves

Guido Alves, foto.

Foto: Svein Lunde, SUS


Leder og overlege/nevrolog ved NKB


Professor II ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Utdannet lege fra Ruhr-Universität Bochum, Tyskland, og spesialist i nevrologi fra nevrologisk avdeling, SUS.
Har siden 2004 vært tilknyttet NKB og avla sin doktorgrad ved Universitetet i Bergen i 2006 med avhandlingen «Clinical disease progression in Parkinsons disease».
Forskningsfokus har vært å studere utviklingen av motoriske og ikke-motoriske symptomer ved Parkinsons sykdom. Aktuell forskning sikter spesielt på å identifisere kliniske risikofaktorer og prognostiske biomarkører for sykdomsutviklingen ved Parkinsons sykdom.
Veileder flere doktorgradskandidater og underviser helsepersonell.

Arbeider klinisk hovedsakelig med diagnostikk og behandling av pasienter med nevrodegenerative sykdommer, deriblant bevegelsesforstyrrelser og demenssykdommer.

 


Fant du det du lette etter?