HELSENORGE

Jodi Maple Grødem

Jodi Maple Grødem. Foto.

Seniorforsker
 
Utdannet innen molekylærbiologi fra Univeristy of Edinburgh i 2001.
Avla doktorgraden innen biologi fra University of Leicester, Storbritannia i 2005.
 
Har arbeidet som forsker ved NKB siden 2014.

Har også en stilling som førsteamanuensis ved The Centre for Organelle Research ved Universitetet i Stavanger, og er rådsmedlem i The Norwegian Neuroscience Society (NNS).
 
Interesseområdene er Parkinsons sykdom og genetikkens underliggende sykdomsheterogenitet. Samt grunnforskning med spesielt fokus på avansert mikroskopi og molekylærbiologi.

Fant du det du lette etter?