HELSENORGE

Johannes Lange

Johannes Lange. Foto.

Foto: Svein Lunde, SUSSeniorforsker

Utdannet kjemiker fra Universitet i Leipzig, Tyskland. 

Doktorgrad i biokjemi  fra forskerskolen InterNeuro/øyeklinikken ved universitetssykehuset i Leipzig fra 2009. Avhandlingen omhandlet Müller celler (primære gliaceller) og undersøkte to proteiner involvert i regulering av nydannelse av blodkar i netthinnen, en alvorlig komplikasjon ved proliferativ diabetisk retinopati og aldersrelatert makuladegenerasjon.

Etter doktorgraden begynte Johannes på NKB, først som forskningsassistent og senere som seniorforsker.

Post dok stipend fra Helse Vest 2011-2014 med tema nevroinflammasjon ved Parkinsons sykdom.

Driver basalforskning med fokus på Parkinsons sykdom men også med relevans til andre nevrodegenrative sykdommer. Forsker på cellulære prosesser ved nevroinflammasjon, alfa-synuklein og dets interaksjon med andre proteiner samt amyloid beta produksjon i nevronale celler. Undersøker også biomarkører i kroppsvæske for Parkinsons sykdom.
Ansvarlig for forskningsbiobanken og prøvehåndtering.

Veileder for doktorgradsstipendiat Marthe Førland.

Fant du det du lette etter?