HELSENORGE

Kenn Freddy Pedersen

Kenn Freddy Pedersen. Foto.

Foto: Svein Lunde, SUS

Overlege/nevrolog 
Daglig leder, Norsk Parkinsonregister og biobank

Bakgrunn: Født i 1971 og oppvokst på Reine i Lofoten.
Utdanning: Fullført medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Tromsø i 2001.
Klinisk praksis: Etter endt turnustjeneste jobbet som lege i spesialisering ved Nevrologisk avdeling, Nordlandssykehuset i Bodø (2003-2005). Fra 2006 jobbet ved Nevrologisk avdeling, Stavanger universitetssjukehus. Spesialist i nevrologi og konstituert overlege siden 2010.
Forskning: Fullført doktorgrad med tittel «Apathy in Parkinson’s disease: A community-based study» i april 2010. Ansatt i 50 % stilling som postdoktor ved NKB siden 2010. Mottatt postdoktorstipend fra Helse Vest i 2013.
Forskningsinteresse: Parkinsons sykdom, nevropsykiatriske forstyrrelser, mild kognitiv svikt, demens.

Utvalgte publikasjoner:
Pedersen KF, Larsen JP, Alves G, Aarsland D. Prevalence and clinical correlates of apathy in Parkinson's disease: a community-based study. Parkinsonism Relat Disord. May 2009;15(4):295-299.

Pedersen KF, Larsen JP, Tysnes OB, Alves G. Prognosis of mild cognitive impairment in early Parkinson’s disease: The Norwegian ParkWest Study. JAMA Neurol. 2013 May;70(5):580-6.

Alves G, Lange J, Blennow K, Zetterberg H, Andreasson U, Førland MG, Tysnes OB, Larsen JP, Pedersen KF. CSF Aβ42 predicts early-onset dementia in Parkinson disease. Neurology. 2014 May 20;82(20):1784-90. 

Erga AH, Alves G, Larsen JP, Tysnes OB, Pedersen KF. Impulsive and Compulsive Behaviors in Parkinson Disease: The Norwegian ParkWest Study. J Parkinsons Dis. 2017;7(1):183-191.

Hiorth YH, Alves G, Larsen JP, Schulz J, Tysnes OB, Pedersen KF. Long-term risk of falls in an incident Parkinson disease cohort: the Norwegian ParkWest study. J Neurol. 2017 Feb;264(2):364-372.

Pedersen KF, Larsen JP, Tysnes OB, Alves G. Natural course of mild cognitive impairment in Parkinson disease: A 5-year population-based study. Neurology. 2017 Feb 21;88(8):767-774.

Fant du det du lette etter?