HELSENORGE

Kristin Aaser Lunde

Kristin Aser Lunde. Foto.

Ph.d- stipendiat

​Kristin Aaser Lunde har en mastergrad i biologisk kjemi fra Universitetet i Stavanger. Hun er ansatt som stipendiat, med doktorgradsstipend fra Helse Vest. Hennes prosjekt går ut på å finne molekylære mekanismer som kan forklare årsaken til at noen pasienter med Parkinson’s sykdom utvikler demens raskere enn andre. Hun ser også på biomarkører knyttet opp mot denne problemstillingen, med håp om at slike markører skal kunne brukes som diagnoseverktøy i framtiden.

Fant du det du lette etter?