HELSENORGE

Ylva Hivand Hiorth

Ylva Hivand Hiorth. Foto.

Foto: Svein Lunde, SUS


Rådgiver/spesialfysioterapeut ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, SUS og tilknyttet NKB

Utdannet fysioterapeut ved Høgskolen i Oslo, tok mastergrad i helsefag med studieretning klinisk nevrologisk fysioterapi ved Universitetet i Tromsø, og er spesialist i nevrologisk fysioterapi og i barne- og ungdoms fysioterapi.

Har siden september 2011 vært tilknyttet NKB gjennom doktorgradsarbeidet  «Falls in Parkinson’s disease» og disputerte i  desember 2016.

Forskningsfokus i doktorgradsarbeidet var å studere utviklingen av fall og å identifisere viktige risikofaktorer til fall ved Parkinson sykdom. I dette arbeidet kartla hun også fysisk aktivitet  i dagliglivet hos personer med  Parkinson sykdom, med bruk av en sensor, for å finne ut mer om sammenhengen mellom et eller flere nylige fall og evnen til å opprettholde en fysisk aktiv livsstil.
I den siste tiden har hun vært opptatt av forskningsspørsmål som kan gi svar på om unormale blodtrykksvariasjoner over tid kan påvirke kognitiv funksjon hos pasienter med Parkinson sykdom.
Klinisk jobber hun hovedsakelig med undersøkelse og rehabilitering av pasienter med funksjonsforstyrrelser i bevegelsesapparatet, blant annet etter hjerneslag og multi-traumer, og ved MS og  Parkinsons sykdom.Fant du det du lette etter?