HELSENORGE

Vil du delta i viktig forskning på hjernesykdommer?

Hjernesykdommer er økende, men vi har lite kunnskap om tidlige sykdomstegn.

illustrasjon av hjerne

Illustrasjonsbilde: Shutterstock.

Forskere ved Stavanger universitetssjukehus ønsker å finne nye og viktige sykdomstegn i tidlig fase ved Lewy-legeme sykdom (Parkinson sykdom og demens med Lewy-legemer). Det er viktig for å kunne gi optimal behandling på et tidlig tidspunkt.

I denne studien vil forskere følge et stort utvalg friske voksne over flere år, for å studere forskjellene mellom de som eventuelt utvikler sykdommen og de som forblir friske.

​FOR Å DELTA I STUDIEN MÅ DU:​
​​
  • Være over 50 år​
  • Ikke være diagnostisert med sykdom som gir kognitiv svikt, bevegelsesforstyrrelser eller alvorlig nedsatt funksjonsnivå
  • Forstå og snakke norsk
Forskningsgruppen ledes av professor Guido Alves, Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB) og professor Dag Årsland, Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM).

Om studien

Deltagere blir rekruttert fra Rogaland og undersøkt ved Stavanger universitetssykehus.
Deltagelse er frivillig, og ditt personvern blir godt ivaretatt. 

Du står fritt til å trekke deg til enhver tid, uten å oppgi grunn.


​Kontakt

Ønsker du å bidra i studien, ta kontakt med oss.

telefon: 51515601
e-post: nkb@sus.no  


Fant du det du lette etter?