HELSENORGE

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering

Vi gir spesialiserte tilbud og tjenester til pasienter med sammensatte habiliterings- og rehabiliteringsbehov.

Fysikalsk medisin og rehabilitering handler om å tilby en samlet innsats for bedring av funksjonsevne, helse og livskvalitet for personer som har fått en sykdom eller en skade i voksen alder. Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO) tilbyr helsetjenester til pasienter/brukere over 18 år med medfødt eller tidlig påført sykdom eller skade som trenger habilitering.


 

Fant du det du lette etter?