Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFMR) gir spesialiserte tilbud og tjenester til pasienter med sammensatte habiliterings- og rehabiliteringsbehov.

Les mer om Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering

Avdelingen er delt i tre seksjoner:

Seksjon for rehabiliteringSeksjon for fysiskalsk medisinHAVO (Habiliteringstjenesten for voksne)

Fysikalsk medisin og rehabilitering handler om å tilby en samlet innsats for bedring av funksjonsevne, helse og livskvalitet for personer som har fått en sykdom eller en skade på et sent tidspunkt i livet. Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO) tilbyr helsetjenester til pasienter/brukere over 16 år med medfødt eller tidlig påført sykdom eller skade som trenger habilitering.

Poliklinikk for nevrorehabilitering

Poliklinikk for nevrorehabilitering tilbyr nevrologiske undersøkelser, funksjonsundersøkelser og tverrfaglig kartlegging. Målgruppen er personer over 16 år med medfødte/tidlig ervervede hjerneskader eller kroniske sykdomstilstander som gir sammensatte funksjonsnedsettelser som cerebral parese, nevromuskulære sykdommer, ryggmargsbrokk, multifunksjonshemmede, ulike genetiske syndromer, hjerneslag og hodetraumer.
Målet for pasienten er ved tverrfaglig tilnærming å oppnå best mulig funksjon og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.

Fokuset vil være vurdering og oppfølging av medisinske problemstillinger, langtidseffekter, slitasje og komplikasjoner, livsplanlegging og livsutfoldelse, tilrettelegging og tiltak.  

Tilbudet består av: 
Utredning og diagnostikk
Regelmessige kontroller, spesielt i livsfaseoverganger
Henvisning til andre deler av spesialisthelsetjenesten / ortopediteknikk
Samhandling med og veiledning til det kommunale hjelpeapparatet
Deltakelse i ansvarsgrupper i forhold til aktuelle problemstillinger
Initiere opprettelse av individuell plan
Vurdering og oppfølging


Vurdering og oppfølging skjer etter henvisning fra lege fra primærhelsetjenesten, internt fra døgnavdelingen på Lassa, fra andre sykehusavdelinger eller som direkte overføring fra barnehabiliteringstjenesten, Østerlide. Tjenesten er bemannet med nevrolog, spesialist i nevrologisk fysioterapi og  sosionom.

Vi vurderer og følger opp fysisk funksjon, ofte i livsløpsperspektiv, inkludert leddbevegelighet og scoliose-utvikling, gir råd og veiledning i forhold til fysisk funksjon, vurderer medisinske problemstillinger knyttet til sykdommen/skaden og koordinerer ulike henvisninger og oppfølginger i spesialisthelsetjenesten. Vi veileder også personell i kommunen og kan delta på ansvarsgruppemøter i forhold til aktuelle problemstillinger.

Ryggpoliklinikk

Ryggpoliklinikken tilbyr diagnostisering/utredning og behandling utført av legespesialist. Målsettingen er tilbakeføring til arbeidslivet, bedret funksjon og livskvalitet. Vi tar primært imot yrkesaktive pasienter med lokaliserte langvarige ryggplager uten bedring innen 6-8 uker, og som er sykemeldt eller står i fare for å bli sykemeldt for dette. Verktøyene vi bruker er systematisk bruk av anamneseskjema (sykehistorie), samtaler, kliniske undersøkelser og eventuelt fysiske tester utført fysioterapeut. Pasienter som trenger videre oppfølging ved poliklinikken får tilbud om et differensiert behandlingsopplegg ut fra deres totale situasjon. Dette kan bestå av individuell oppfølging hos aktuelle fagpersoner, eller tverrfaglig gruppebehandling over en treukersperiode med kognitiv tilnærming.

Skulderpoliklinikk

Skulderpoliklinikken tilbyr diagnostisering/undersøkelse og behandling av skulderproblemer etter henvisning. Vi har også et ”Raskere tilbake”-tilbud for personer som er sykmeldt eller står i fare for å bli sykmeldt.
Aktuelle pasientgrupper som kan få behandling hos oss er pasienter med subakutte/kroniske problemer i skuldrene med motivasjon til å gjennomføre et aktivt behandlingprogram. Alle pasientene vurderes av legespesialist. For en del av pasientene har vi opprettet et tverrfaglig behandlingsprogram utført av legespesialist, fysioterapeuter og ergoterapeuter.


Henvisning

Leger i primær- og spesialisthelsetjenesten, manuellterapeuter og kiropraktorer kan henvise deg til oss.

Henvisningen skal inneholde:
Personopplysninger
Trygdemedisinsk status
Sykdomsforløp
Klinisk undersøkelse
Tidligere undersøkelse/røntgen/behandling/medikamentbruk og aktuelle problemstillinger.

 

Pasientforløp

Det finnes to typer rehabiliteringsopphold. Et lengre opphold etter behandling i akuttfase ved andre sykehusavdelinger og et kortere opphold i en senere fase.
Les mer om primærrehabilitering ved Lassa AFMR (EQS)

Amputasjon er fjernelse av en kroppsdel. Det er en behandling som kan være livreddende hvor man ofrer funksjon. Den mest vanlige årsak til benamputasjon er perifer karsykdom, og mange av disse pasientene har i tillegg diabetes. Det er primært hvilesmerter eller utbredte sår med eller uten infeksjon som indikerer når det må utføres en amputasjon. En annen årsak til benamputasjon kan være ulykker/traumer hvor benet er blitt så alvorlig skadd at det er umulig å bygge opp igjen knoklene og sikre blodforsyningen. Videre kan visse ondartede hud- og knokkelsvulster og alvorlige infeksjoner medføre at det blir nødvendig med en benamputasjon for å redde livet.

Les mer om amputasjon/beinprotese (EQS)

 


 

Kontakt

Oppmøtested

Fra Tjensvollkrysset tar du Madlaveien mot Sola.
Ta til høyre ved lyskrysset, deretter av ved første avkjørsel til høyre. Følg veien til endes. Etter 100 meter svinger veien mot venstre, du kommer da til vår parkeringsplass.


Logg inn for å endre time

Telefon
51 59 92 68

Pasientreiser

​Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise.

Ta kontakt med Pasientreiser på telefon 05515 hvis du skal bestille reise eller har spørsmål.

https://helse-stavanger.no/avdelinger/pasientreiser/om-pasientreiser

Praktisk informasjon

Besøkstider

​Besøkstiden på sykehuset kan variere noe fra avdeling til avdeling, men de fleste har åpen besøkstid.

På noen avdelinger er det viktig å avtale besøk på forhånd, men ​​​​​​​​​de aller fleste avdelingene kan pasienter ta i mot besøk utenom anbefalte tider. Det viktigste er at du/dere gir beskjed på vaktrommet at dere er der.
Av hensyn til andre pasienter, er det fint om dere går ut av rommet, for eksempel til en av oppholdsstuene.  ​

Anbefalte besøkstider

Mandag til fredag: kl. 18.00-19.00
Lørdag og søndag: kl. 14.00-15.00​Internett/wifi

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Passord på SMS

Du som ønsker å bruke internett blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding.

Tilgangen du får til internett varer i 24 dager før du trenger å be om nytt brukernavn og passord.

Årsaken til innlogging er krav til sikkerhet i sykehusnettverket og er samme type løsning som finnes på flyplasser og​ hotell.

Røykfritt sykehus

​Alle sykehusområdene i Helse Stavanger er røykfrie. Det er likevel laget noen røykeområder som pasienter kan bruke. Disse områdene er merket.
Røyking utenfor sykehusets innganger er ikke tillatt, med unntak av ett område utenfor hovedinngangen. Her er det satt opp et eget røykeskur.
Vi ber om at røykeforbudet blir respektert av hensyn til pasienter. Det er en utfordring at mange stiller seg utenfor inngangene og røyker. Dette gjør det vanskelig for alle de som ikke tåler tobakksrøyk. Vis hensyn!​​​
Røykfritt sykehus handler om å gi de ansatte et trygt arbeidsmiljø, beskytte pasienter, besøkende og ansatte fra tobakksrøyk, og gi hjelp til ansatte og pasienter så de kan slutte å røyke.​

Asperger syndrom hos voksnehttps://helse-stavanger.no/behandlinger/asperger-syndrom-hos-voksneAsperger syndrom hos voksneAAspergers syndrom hos voksneAspergers syndrom hos voksneAspergers syndrom hos voksneAspergers syndrom hos voksne

Arrangementer

  • Slagskole

    Etter innvilgelse av midler fra Helse Vest HF, kan vi nå invitere kommunens ansatte til undervisning i slagrehabilitering. Tilbudet er gratis.

Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO)https://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/avdeling-for-rehabilitering/avdeling-for-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/seksjon-for-habiliteringHabiliteringstjenesten for voksne (HAVO)
Seksjon for fysikalsk medisinhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/avdeling-for-rehabilitering/avdeling-for-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/seksjon-for-fysikalsk-medisinSeksjon for fysikalsk medisin
Seksjon for rehabiliteringhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/avdeling-for-rehabilitering/avdeling-for-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/seksjon-for-rehabiliteringSeksjon for rehabilitering
Seksjon rehabilitering Eigersundhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/avdeling-for-rehabilitering/avdeling-for-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/seksjon-rehabilitering-eigersundSeksjon rehabilitering Eigersund