Seksjon for fysikalsk medisin

Fysikalsk medisinsk poliklinikk tilbyr diagnostikk/utredning, behandling og rehabilitering av personer med muskel- og skjelettlidelser, i hovedsak skulder og rygg. Vi har også et "Helse i arbeid"-tilbud for personer som er i ferd med å miste tilknytning til jobb eller studier.
Les mer om Seksjon for fysikalsk medisin

Seksjon for fysikalsk medisin

Aktuelle pasientgrupper som kan henvises er pasienter med muskel-skjelettplager og som er motiverte for et aktivt behandlingsopplegg. Målsettingen er tilbakeføring til arbeidslivet, bedret funksjon og livskvalitet. Alle pasientene vurderes av spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Videre anbefales etter behov veiledning, samtaler, kognitiv tilnærming og mer intensivert rehabilitering. For noen av pasientene har vi opprettet et spesielt tverrfaglig behandlingsopplegg som kan bestå av lege, fysioterapeut, ergoterapeut, spesial sykepleier, psykolog og NAV-rådgiver.

Kontaktinformasjon

Telefon
51 51 24 68
mandag - fredag 08:00-11:30 12:00-15:00
E-post
Postadresse
Postboks 8100, 4068 Stavanger
Rektor Berntsensgate 12
Besøksadresse
Rektor Berntsensgate 12, 4022 Stavanger(Kart)

Buss

​Buss fra Stavanger sentrum med holdeplass Tjensvollkrysset eller Stavanger turnhall i Madlaveien. Motsatt retning har holdeplass DNB Arena eller Tjensvollkrysset.

Parkering

Fra Tjensvollkrysset, Madlaveien mot Sola. Ta til høyre ved lyskrysset, ta deretter av ved første avkjørsel til høyre. Følg veien til endes (etter 100 meter svinger veien mot venstre, du kommer da til vår parkeringsplass der du kan parkere gratis. NB det er begrenset plass). Det er også mulighet å parkere ved å svinge til høyre ved St.Svithun VGS, må da bruke parkeringsautomat for betaling. Det samme gjelder parkere ved Stavanger Forum.

 

Praktisk informasjon

​Koronavirus: Timeavtale eller på besøk hos oss?

Vi har besøkskontroll på sykehuset. Dette gjør vi for å redusere risikoen for smitte blant pasienter og helsepersonell.

Les mer om hvordan du går frem hvis du har timeavtale eller skal på besøk hos oss.

HelseIArbeid

​"HelseIArbeid" er et tilbud til de som har falt ut av arbeid, utdanning eller skole, eller står i fare for å falle ut. Tilbudet skal gjøre det mulig for de som blir henvist å komme lettere tilbake i arbeid. 

Les mer på helsenorge.no: 
https://helsenorge.no/rettigheter/fritt-behandlingsvalg/helse-og-arbeid

Hvilke fagpersoner kan du møte hos oss?

Fagpersonene i seksjonen arbeider sammen med deg i tverrfaglige team. Du vil møte ulike fagpersoner hos oss avhengig av hvilket poliklinisk tilbud du mottar.


Ergoterapeuten
fokuserer på pasientens deltakelse i daglige aktiviteter med hovedvekt på arbeidsdeltakelse.

Fysioterapeuten
kan tilby en kartlegging av muskel- og skjelettplager, samt bidra med en funksjonsrettet/aktivitetsbasert og kognitivt rettet behandling ved behov.

Legen
er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, leder teamet og er medisinskfaglig ansvarlig. 

Psykologen
har fokus på hvordan psykiske helseplager og stressbelastninger fremtrer i pasienters hverdag. Hovedmålet er å få kontroll på problemene, forstå hva som har bidratt til å opprettholde dem, samt finne metoder som kan brukes for å forebygge nye problemer. Psykologen tilbyr hovedsakelig jobbfokusert korttidsterapi for personer som plages med symptomer på angst, depresjon, søvnvansker og/eller stressbelastning.

Spesialsykepleieren
har fokus på mestringsstrategier gjennom samtaler med kognitiv tilnærming.

Internett/wifi

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Slik får du tilgang:

Koble deg til i nettleseren din. Nettverket heter gjest.ihelse.net. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding. Tilgangen varer i 24 dager.

Mobiltelefon

​Har du mobiltelefon er det fint om du har denne på lydløs mens du oppholder deg i felles areal. Husk at du ikke må ta bilder av medpasienter eller personalet uten deres samtykke.

Rehabilitering - Førerkortvurdering etter ervervet hjerneskadehttps://helse-stavanger.no/behandlinger/rehabilitering-forerkortvurdering-etter-ervervet-hjerneskadeRehabilitering - Førerkortvurdering etter ervervet hjerneskadeRRehabilitering - Ervervet hjerneskade, førerkortvurderingRehabilitering - Ervervet hjerneskade, førerkortvurderingRehabilitering - Ervervet hjerneskade, førerkortvurderingRehabilitering - Ervervet hjerneskade, førerkortvurdering
Rehabilitering - Tverrfaglig ryggrehabiliteringhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/rehabilitering-tverrfaglig-ryggrehabiliteringRehabilitering - Tverrfaglig ryggrehabiliteringRRehabilitering - Rygg/nakke, tverrfaglig (vertebra)Rehabilitering - Rygg/nakke, tverrfaglig (vertebra)Rehabilitering - Rygg/nakke, tverrfaglig (vertebra)Rehabilitering - Rygg/nakke, tverrfaglig (vertebra)
Rehabilitering - Tverrfaglig skulderrehabiliteringhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/rehabilitering-tverrfaglig-skulderrehabiliteringRehabilitering - Tverrfaglig skulderrehabiliteringRRehabilitering - Skulder, tverrfagligRehabilitering - Skulder, tverrfagligRehabilitering - Skulder, tverrfagligRehabilitering - Skulder, tverrfaglig

Fant du det du lette etter?