HELSENORGE

Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO)

Vi gir tilbud om tverrfaglige helsetjenester til pasienter over 18 år som trenger spesialisert helsehjelp på grunn av medfødt- eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser av kompleks og sammensatt karakter.

Gruppebaserte tilbud avvikles

Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO) har tidligere hatt gruppebaserte tilbud for ungdommer og voksne med Asperger syndrom og ungdommer med generelle lærevansker eller lett utviklingshemming. Dette tilbudet er nå avviklet. Det innebærer at henvisninger til gruppetilbud vil bli avvist da vi ikke tilbyr dette lengre. Øvrige individuelle tilbud ved HAVO opprettholdes som tidligere.

Fant du det du lette etter?