HELSENORGE

Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO)

Vi gir tilbud om tverrfaglige helsetjenester til pasienter over 18 år som trenger spesialisert helsehjelp på grunn av medfødt- eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser av kompleks og sammensatt karakter.

Inntaksstopp på henvisninger til gruppebaserte tilbud:

Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO) har for tiden stor pågang av pasienter til våre gruppetilbud for ungdommer og voksne med Aspergers syndrom og ungdommer med generelle lærevansker eller lett utviklingshemming. Vi har derfor ikke kapasitet til å ta imot nye deltagere før i 2024. Dette innebærer at henvisninger til gruppetilbud før 2024 vil bli avvist da vi ikke har mulighet for å sette pasienter på venteliste. Øvrige individuelle tilbud ved HAVO opprettholdes som tidligere.


Fant du det du lette etter?