Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO)

Habiliteringstjenesten gir tilbud om tverrfaglige helsetjenester til pasienter over 18 år som trenger spesialisert helsehjelp på grunn av medfødt- eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser av kompleks og sammensatt karakter.
Les mer om Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO)

Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO)

Målgruppen er medfødte / tidlig ervervede nevrologiske tilstander, utviklingshemming og ulik tilleggsproblematikk, autismespekterforstyrrelser og komplekse tilstander som medfører alvorlige og sammensatte funksjonsnedsettelser.

Det er det samlede funksjonsnivået og ikke diagnosen alene som styrer om pasienten skal ha helsehjelp fra habiliteringstjenesten HAVO. Behovet for kompetanse må være større enn det som er rimelig at kommunen er i besittelse av pga. kompleksitet og frekvens.

Hvem kan henvise

Lege eller psykologspesialist innen primær eller spesialisthelsetjenesten. For oppfølging etter Lov om helse og omsorgstjenester kap.9, kan henvisning komme fra vedtaksansvarlig i kommunen. Tilbudet vårt består av: •Undersøkelse, kartlegging, utredning og diagnostikk
•Utarbeidelse av individuelle behandlings og - eller miljøtiltak
•Samhandling med og veiledning av det kommunale hjelpeapparatet
•Undervisning og opplæring i tilknytning til pasientsaker
•Lovpålagt bistand til kommunene etter reglene om tvang og makt i kapittel 9, Hotl.  
•Gruppetilbud for ungdom, og fag- og temakurs etter behov
Det gis polikliniske og ambulante tjenester.

Habiliteringstjenesten påkrever at miljøterapeutiske tiltak må forankres i kommunens tjenester dersom det skal gis behandling og veiledning i forhold til omfattende atferdsproblematikk. Dette gjelder også når pasienten bor i foreldrehjemmet. Spesialisthelsetjenesten skal ikke dekke opp for mangler i omsorgstilbudet da dette tilfaller kommunens ansvar.

Faggrupper tilknyttet habiliteringstjenesten: Nevrolog, vernepleier, barnevernspedagog, sykepleier, psykolog, testteknikker, fysioterapeut og sosionomGruppebaserte tilbud 

Gruppetilbud for ungdommer med generelle lærevansker eller lett utviklingshemming (pdf) Psykoedukativ samtalegruppe for voksne med Asperger syndrom (pdf) Psykoedukativ samtalegruppe for ungdommer med Asperger syndrom (pdf)Temakvelder for foreldre

Brukerundersøkelser

Brukerundersøkelse pasienter, habiliteringstjenesten for voksne, 2016-2017 (pdf)
Brukerundersøkelse pårørende, habiliteringstjenesten for voksne, 2016-2017 (pdf)
Brukerundersøkelse kommune, habiliteringstjenesten for voksne, 2016-2017 (pdf)
Brukerundersøkelse, demografiske data, habiliteringstjenesten for voksne, 2016-2017 (pdf) 

Kontakt

Oppmøtested

Fra Tjensvollkrysset, Madlaveien mot Sola. Ta til høyre ved lyskrysset, ta deretter av ved første avkjørsel til høyre.
Følg veien til endes (etter 100 meter svinger veien mot venstre, du kommer da til vår parkeringsplass).

Telefon
51512468
Rektor Berntsensgate 12
Besøksadresse
Rektor Berntsensgate 12, 4022 Stavanger(Google maps)

Praktisk informasjon

Internett/wifi

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Passord på SMS

Du som ønsker å bruke internett blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding.

Tilgangen du får til internett varer i 24 dager før du trenger å be om nytt brukernavn og passord.

Årsaken til innlogging er krav til sikkerhet i sykehusnettverket og er samme type løsning som finnes på flyplasser og​ hotell.

Asperger syndrom hos voksnehttps://helse-stavanger.no/behandlinger/asperger-syndrom-hos-voksneAsperger syndrom hos voksneAAspergers syndrom hos voksneAspergers syndrom hos voksneAspergers syndrom hos voksneAspergers syndrom hos voksneEMPTY
Demens hos personer med utviklingshemminghttps://helse-stavanger.no/behandlinger/demens-hos-personer-med-utviklingshemmingDemens hos personer med utviklingshemmingDDemens hospersoner med utviklingshemning i psykisk helsevernDemens hospersoner med utviklingshemning i psykisk helsevernDemens hospersoner med utviklingshemning i psykisk helsevernDemens hospersoner med utviklingshemning i psykisk helsevernEMPTY
Gruppetilbud for ungdommer med generelle lærevansker eller lett utviklingshemminghttps://helse-stavanger.no/behandlinger/gruppetilbud-for-ungdommer-med-generelle-lerevansker-eller-lett-utviklingshemmingGruppetilbud for ungdommer med generelle lærevansker eller lett utviklingshemmingGGruppetilbud for ungdommer med generelle lærevansker eller lett utviklingshemmingGruppetilbud for ungdommer med generelle lærevansker eller lett utviklingshemmingGruppetilbud for ungdommer med generelle lærevansker eller lett utviklingshemmingGruppetilbud for ungdommer med generelle lærevansker eller lett utviklingshemmingEMPTY
Habilitering - Atferdsvansker hos voksnehttps://helse-stavanger.no/behandlinger/habilitering-atferdsvansker-hos-voksneHabilitering - Atferdsvansker hos voksneHHabilitering - Atferdsvansker hos voksneHabilitering - Atferdsvansker hos voksneHabilitering - Atferdsvansker hos voksneHabilitering - Atferdsvansker hos voksneEMPTY
Psykoedukativ samtalegruppe for ungdommer med Asperger syndromhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/psykoedukativ-samtalegruppe-for-ungdommer-med-asperger-syndromPsykoedukativ samtalegruppe for ungdommer med Asperger syndromPPsykoedukativ samtalegruppe for ungdommer med Asperger syndromPsykoedukativ samtalegruppe for ungdommer med Asperger syndromPsykoedukativ samtalegruppe for ungdommer med Asperger syndromPsykoedukativ samtalegruppe for ungdommer med Asperger syndromEMPTY
Psykoedukativ samtalegruppe for voksne med Asperger syndromhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/psykoedukativ-samtalegruppe-for-voksne-med-asperger-syndromPsykoedukativ samtalegruppe for voksne med Asperger syndromPPsykoedukativ samtalegruppe for voksne med Asperger syndromPsykoedukativ samtalegruppe for voksne med Asperger syndromPsykoedukativ samtalegruppe for voksne med Asperger syndromPsykoedukativ samtalegruppe for voksne med Asperger syndromEMPTY

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.