Hvilke fagpersoner kan du møte hos oss?

Medarbeidere på HAVO i et gruppebilde. Foto.

Fagkonsulenter

Fagkonsulenter gir faglig veiledning og har fokus på områdene; funksjonsutredning, igangsetting av miljøbasert behandlingstiltak og oppfølging av disse. Fagkonsulentene er også ansvarlige for gruppetilbudene. Faggruppen består av sosionom, vernepleiere og spesialsykepleier.

Sosionom
Kartlegger, informerer og veileder i forhold til rettigheter pasienten har, som gjelder både inntektssikring og praktisk hjelp i kommunen. Støttesamtaler ved behov.

Psykologer

Har fokus på pasientens intellektuelle, sosiale og følelsesmessige utvikling. Utfører nevropsykologisk utredning, diagnostisering og informasjon rundt aktuelle diagnoser innen medfødte- eller tidlig ervervede skader, sykdom eller kognitive funksjonsnedsettelser.

Fysioterapeut

Vurderer pasientens funksjon i muskel- og skjelettsystemet, samt behov for fysioterapi og aktivitet i dagligliv og fritid.

Lege

Fokuserer på medisinsk diagnose og behandling, og eventuelt henvisning til spesialundersøkelser.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.