HELSENORGE

Når personar med utviklingshemming blir eldre, kva utfordringar erfarer kommunale tenesteytarar?

Gunvor Helle Eiane er sosionom med master i sosialt arbeid, og  arbeider som fagkonsulent ved habiliteringstjenesten
for voksne.

HOVUDBUDSKAP

  • Det er utfordrande for kommunale tenesteytarar å identifisere aldrings­teikn hjå personar med utviklingshemming.
  • Det finst i liten grad system for tilpassa og personsentrerte tenester til aldrande personar med utviklingshemming.
  • Tenesteytarar opplever mangelfulle strukturar for oppfølging av personar med utviklingshemming som blir eldre og bur i kommunale butiltak.

Les hele artikkelen (aldringoghelse.no)