HELSENORGE

Vil forebygge fedme blant psykisk utviklingshemmede

Det er helt tilfeldig hva slags tilbud du får om du har utviklingshemming og fedme, mener habiliteringstjenesten i Helse Stavanger.