HELSENORGE

Seksjon for rehabilitering

Rehabilitering handlar om en samlet innsats for bedring av funksjonsevne, helse og livskvalitet for personar som har fått en sykdom eller skade (senere i livet). Seksjon rehabilitering gir spesialiserte tilbud og tjenester til personer med sammensatte rehabiliteringsbehov.
Fant du det du lette etter?