Seksjon for rehabilitering

Vi tar i mot pasienter som har behov for rehabilitering etter ervervet hjerneskade som multitraumer, hjerneslag, progredierende nevrologiske sykdommer i nervesystemet med rehabiliteringspotensiale (i hovedsak MS) og nevromuskulære sykdommer. Ved CFS/ME-poliklinikken tar vi i mot pasienter som er diagnostisert med CFS/ME.

Les mer om Seksjon for rehabilitering

Seksjon for rehabilitering

Poliklinikk og ambulant tjeneste

 

Tverrfaglig vurdering/utredning
Nevropsykologiske utredninger
Vurdering av kognitiv funksjon i forhold til førerkortutredning
Individuelle og gruppebaserte rehabiliteringsprogram.
Råd og veiledning til kommunen om rehabilitering for enkeltpersoner etter henvisning.
Ved poliklinikken finnes nevropsykolog, psykolog, ergoterapeut, logoped/pedagog, sosionom,  fysioterapeut og eventuelt synspedagog.

Det er tilknyttet nevrolog og fysikalsk medisiner ved AFMR på Lassa.

CFS/ME-poliklinikk

Tilbudet gis etter henvisning fra lege i spesialisthelsetjenesten. Det kan dreie seg om både individuelle og/eller gruppebaserte tilbud. Hos oss kan du møte både lege, fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og sosionom. Oppfølgingen er symptomrettet- og mestringsorientert-rehabilitering som:
Funksjonsvurdering
Informasjon og råd
Veiledning (blant annet i forhold til aktivitetsavpassing)
Symptomkontroll/reduksjon
Gjenvinne brukbar livskvalitet
Tilbudet ble opprettet i august 2014 og vil bli gradvis utvidet.

Sengepost for rehabiliteringspasienter

Sengeposten er et tilbud til mennesker som har hatt skader i hodet eller sykdommer og/eller akutte skader som har medført endringer i nervesystemet. Eksempelvis personer som har hatt:

 • Hjerneslag
 • Har vært utsatt for omfattende skader/ulykker
 • Har kroniske sykdommer i nervesystemet som f.eks. MS

Under oppholdet er det viktig at pasienten selv er aktiv i treningssituasjonene, det er derfor en fordel at man er motivert for det. Ved sengeposten kan pasienten møte: ergoterapeut, fysioterapeut, sosionom, logoped, psykolog, testteknikker, lege, sykepleier, hjelpepleier/helsefagarbeider og eventuelt synspedagog.

Hva skjer ved sengeposten?

Hos oss får du et tverrfaglig rehabiliteringstilbud som kan bestå av følgende faggrupper: Lege, sykepleier, sosionom, fysioterapeut, ergoterapeut, logoped, psykolog, testteknikker, hjelpepleier/helsefagarbeider. Den enkelte har ulikt behov for de ulike faggruppene. Noen har for eksempel mest bruk for fysioterapi eller logopedi, andre har mest bruk for ergoterapi eller en psykolog, Derfor kan det være variasjon av hvilke faggrupper en vil ha mest kontakt med under oppholdet.

De første dagene etter ankomst vil du få en gjennomgang med alle faggruppene for at de sammen med deg skal finne et godt treningsopplegg som passer spesielt for deg. Det sentrale i rehabiliteringsprosessen er din egen treningsinnsats. Vi oppfordrer deg til å benytte deg av de råd og den veiledning du får hos faggruppene under oppholdet. Da oppnår du best mulig treningsresultat.

Møter

Ofte avholdte møter under oppholdet:
•Innkomstsamtale med aktuelle faggrupper
•Målmøte. I møtet blir det avklart hvilke mål du ønsker å ha for oppholdet.
•Evalueringsmøte. Vurdering om målene som ble satt er nådd og hva man videre kan gjøre
•Pårørendemøte ved behov (for pårørende)
•Barnesamtaler ved behov (for barn under 18 år som er pårørende)
•Kommunemøte ved behov (med personell fra kommunen som skal gi videre rehabilitering etter utskrivelse)

Til deg som er pårørende

Pårørende er en betegnelse som omfatter den eller de pasienten oppgir som sine pårørende. Dette trenger ikke være genetisk familie, det kan like gjerne være en venn, en kollega eller en kontaktperson fra kommunen. 
Enten vi lever i en familie eller alene berøres vi av dem som står oss nær. Skjer det noe med meg, skjer det også noe med dem jeg har rundt meg. Som pårørende er du involvert i rehabiliteringen og din stemme er viktig i deres liv.

Vi ønsker at du skal føle deg inkludert i det som skjer rundt din ektefelle/samboer, forelder/barn eller venn under oppholdet hos oss og få svar på det du lurer på. Hvis du føler at du ikke har fått informasjon eller fått være med på den måten du ønsker, så ta kontakt. Vi ønsker å legge til rette for at du som står nærmest pasienten får informasjon og støtte.

Hva kan du bidra med?

Samlivet og våre måter å være sammen på utfordres når den enes helsesituasjon endres. Det er lett å tro at du må ta på deg oppgaver og andre roller, men som pårørende bidrar du i kraft av å være akkurat det.

Det å sette ord på sine følelser og reaksjoner kan gjøre familien bedre rustet til å håndtere de endringer som en rehabiliteringsprosess innebærer. Livssituasjonen kan være krevende for alle parter og det kan være nyttig for dere å jobbe sammen om hvordan dere ønsker at livet skal være fremover. Benytt gjerne muligheten til å begynne dette arbeidet undet oppholdet/oppfølgingen hos oss.

Tilbud til pårørende

Om du ønsker å delta i deler av samtalene er dette mulig om pasienten samtykker til det, og om det avtales med aktuelle fagpersoner på forhånd. I gruppetilbud er det av hensyn til de andre deltakerne ikke mulig å delta som pårørende. Det er heller ikke mulig å delta ved testsituasjoner.

Vi ønsker å gi tilbud om individuelle samtaler, undervisning,, kurs og videreformidling til familiekontor og andre instanser i kommunen. Informasjon om disse tilbudene får du i brosjyrer, på våre nettsider eller ved å spørre en av fagpersonene i teamet. Du kan være med på ulike møtearenaer, bidra med egne erfaringer, gi innspill til rehabiliteringsprosessen og delta i planleggingen av videre oppfølging.

Barn som pårørende

Helsepersonell har plikt til oppfølging og å gi informasjon når det er nødvendig. Formålet er å sikre at barna blir fanget opp tidlig, og at det blir igangsatt prosesser som setter barn og foreldre i bedre stand til å mestre situasjonen når foreldre blir alvorlig syke/skadet.

Brukerundersøkelser

2016: Pasienterfaringsundersøkelse ved avdeling for rehabilitering, Lassa (pdf)

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Fra Tjensvollkrysset, Madlaveien mot Sola. Ta til høyre ved lyskrysset, ta deretter av ved første avkjørsel til høyre. Følg veien til endes (etter 100 meter svinger veien mot venstre, du kommer da til vår parkeringsplass).
Telefon
51 51 24 68
Rektor Berntsensgate 12
Besøksadresse
Rektor Berntsensgate 12, 4022 Stavanger(Kart)

Buss

​Buss fra Stavanger sentrum med holdeplass Tjensvollkrysset eller Stavanger turnhall i Madlaveien. Motsatt retning har holdeplass DNB Arena eller Tjensvollkrysset.

Parkering

Fra Tjensvollkrysset, Madlaveien mot Sola. Ta til høyre ved lyskrysset, ta deretter av ved første avkjørsel til høyre. Følg veien til endes (etter 100 meter svinger veien mot venstre, du kommer da til vår parkeringsplass der du kan parkere gratis. NB det er begrenset plass). Det er også mulighet å parkere ved å svinge til høyre ved St.Svithun VGS, må da bruke parkeringsautomat for betaling. Det samme gjelder parkere ved Stavanger Forum.

 

Praktisk informasjon

​Koronavirus: Timeavtale eller på besøk hos oss?

Det er viktig at du ikke tar med deg koronasmitte inn i sykehuset. Vi har derfor innført besøksstopp for besøkende og pårørende. Dette gjør vi for å redusere risikoen for smitte blant pasienter og helsepersonell.

Les mer om hvordan du går frem hvis du har timeavtale eller skal på besøk hos oss.

Datoer for gruppetilbud: Tidligfase hjerneskole, CIST og CIMT (2020)

JANUAR: 

 • CIST uke 3, 4 og 5.
 • CFS/ME-kurs 01/20 uke 2, 3, og 4 

FEBRUAR:

 • CIMT gruppe i uke 6, 7 og 10
 • CIST 02/20 uke 7, 8 og 9

Vinterferie uke 9

MARS:

 • Tidligfase i uke 11, 12, 13, og 14  (torsdager)
 • CIST 03/20 uke 12, 13 og 14
 • CFS/ME-kurs ved LMS fredager i uke 10, 11 og 12

APRIL:

 • CFS/ME-kurs ved LMS fredager i uke 16, 17 og 18
 • CIST 04/20 uke 17, 18 og 19 (mai)

Påskeferie start i uke 15

MAI:

 • CIST 05/20 uke 22, 23 og 24

JUNI/JULI/AUGUST:

 

SEPTEMBER:

 • CIMT gruppe i uke 39, 40 og 43
 • CIST 06/20 i uke 36, 37 og 38
 • CFS/ME-kurs ved LMS fredager i uke 36, 37 og 38

OKTOBER:

 • CIST 07/20 i uke 43, 44 og 45

Høstferie uke 41

NOVEMBER:

 • CIST 08/20 uke 48, 49 og 50
 • CFS/ME-kurs ved LMS fredager i uke 48, 49 og 50

 

Døgnrytme ved sengeposten

​​Trening foregår i aktivitetene listet opp nedenfor. Men det kan i tillegg være aktuelt med trening mellom disse aktivitetene i sal eller vannbasseng.

​Kl 07.30-08.00 ​Vaktskifte for personalet
​Kl 08.00 Trening i morgenstell​
Fra kl 08.30 ​Frokost
​Kl 13.00 ​Lunsj
​Kl 14.30-15.00 ​Vaktskifte for personalet
​Kl 17.00 ​Middag
​Kl 20.00 ​Kveldsmat
​Kl 21.30-22.00 ​Vaktskifte for personalet
​Kl 23.00 ​Ro i avdelingen og lysene slukkes

Besøkstider etter avtale med personalet

Trening kan foregå hele døgnet i alle typer av dagliglivets aktiviteter. Du har derfor ofte ansvar for egen treningsinnsats i forhold til mengde og lengde. Men, det er også viktig med hvile og mange blir i starten fort trette.

Du vil få en individuell ukeplan som er en oversikt over egne treningsaktiviteter som er planlagt. Her kan det fremkomme treningsøkter som også blir planlagt gjennomført i treningssal eller i basseng.

Viktigst er likevel de aktivitetene som foregår i løpet av dagen, som morgenstell, under måltider eller trening ved å memorere saker og ting gjennom dagen.

Internett/wifi

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Passord på SMS

Du som ønsker å bruke internett blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding.

Tilgangen du får til internett varer i 24 dager før du trenger å be om nytt brukernavn og passord.

Årsaken til innlogging er krav til sikkerhet i sykehusnettverket og er samme type løsning som finnes på flyplasser og​ hotell.

Praktisk informasjon ved sengeposten

​Ta med deg:

•​Behagelige treningsklær
•Sko for både inne- og utebruk
•Yttertøy
•Badetøy
•Toalettsaker

NB! Ta ikke med verdisaker som smykker eller store pengebeløp.

Privattøy vaskes sjelden i sengeposten og det forventes at dette blir gjort i hjemmene. Unntaksvis kan det foregå noe ​vasking av tøy i seksjonen hvis det blir vurdert som et hensiktsmessig treningstiltak

Mange har problemer med balanse, syn eller svimmelhet i starten. Hjelp derfor ikke andre pasienter ved behov for forflytting, men ta kontakt med personalet for hjelp og veiledning i stedet.

Vær ellers oppmerksom på at SUS er et røykfritt sjukehus. Det er ikke lov å røyke verken ute eller inne. Man kan ikke benytte alkohol eller andre rusmidler under oppholdet.

Ta gjerne kontakt med personalet om du har spørsmål.

Les mer

Rehabilitering - Førerkortvurdering etter ervervet hjerneskadehttps://helse-stavanger.no/behandlinger/rehabilitering-forerkortvurdering-etter-ervervet-hjerneskadeRehabilitering - Førerkortvurdering etter ervervet hjerneskadeRRehabilitering - Ervervet hjerneskade, førerkortvurderingRehabilitering - Ervervet hjerneskade, førerkortvurderingRehabilitering - Ervervet hjerneskade, førerkortvurderingRehabilitering - Ervervet hjerneskade, førerkortvurdering
Rehabilitering – Intensiv språktrening i gruppe etter ervervet hjerneskadehttps://helse-stavanger.no/behandlinger/rehabilitering-intensiv-spraktrening-i-gruppe-etter-ervervet-hjerneskadeRehabilitering – Intensiv språktrening i gruppe etter ervervet hjerneskadeRRehabilitering -Ervervet hjerneskade, intensiv språktrening i gruppe, CISTRehabilitering -Ervervet hjerneskade, intensiv språktrening i gruppe, CISTRehabilitering -Ervervet hjerneskade, intensiv språktrening i gruppe, CISTRehabilitering -Ervervet hjerneskade, intensiv språktrening i gruppe, CIST
Rehabilitering - Intensiv trening av håndfunksjon etter ervervet hjerneskadehttps://helse-stavanger.no/behandlinger/rehabilitering-intensiv-trening-av-handfunksjon-etter-ervervet-hjerneskadeRehabilitering - Intensiv trening av håndfunksjon etter ervervet hjerneskadeRRehabilitering - Ervervet hjerneskade, Intensiv trening av hånd- eller gangfunksjon (CIMT)Rehabilitering - Ervervet hjerneskade, Intensiv trening av hånd- eller gangfunksjon (CIMT)Rehabilitering - Ervervet hjerneskade, Intensiv trening av hånd- eller gangfunksjon (CIMT)Rehabilitering - Ervervet hjerneskade, Intensiv trening av hånd- eller gangfunksjon (CIMT)
Rehabilitering – kognitiv tidligfase rehabilitering etter lett til moderat hjerneskadehttps://helse-stavanger.no/behandlinger/rehabilitering-kognitiv-tidligfase-rehabilitering-etter-lett-til-moderat-hjerneskadeRehabilitering – kognitiv tidligfase rehabilitering etter lett til moderat hjerneskadeRRehabilitering – kognitiv tidligfase rehabilitering etter lett til moderat hjerneskadeRehabilitering – kognitiv tidligfase rehabilitering etter lett til moderat hjerneskadeRehabilitering – kognitiv tidligfase rehabilitering etter lett til moderat hjerneskadeRehabilitering – kognitiv tidligfase rehabilitering etter lett til moderat hjerneskade
Rehabilitering etter hjerneslag (hjerneblødning, hjerneinfarkt)https://helse-stavanger.no/behandlinger/rehabilitering-etter-hjerneslag-hjerneblodning-hjerneinfarktRehabilitering etter hjerneslag (hjerneblødning, hjerneinfarkt)RRehabilitering - HjerneslagRehabilitering - HjerneslagRehabilitering - HjerneslagRehabilitering - Hjerneslag
Rehabilitering- Nevrologiske sykdommer – vurderingsoppholdhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/rehabilitering-nevrologiske-sykdommer-vurderingsoppholdRehabilitering- Nevrologiske sykdommer – vurderingsoppholdRRehabilitering, nevrologiske sykdommer - vurderingsoppholdNevrologiske sykdommer, rehabilitering - vurderingoppholdRehabilitering, nevrologiske sykdommer - vurderingsoppholdRehabilitering, nevrologiske sykdommer - vurderingsopphold

Fant du det du lette etter?