Gruppetilbud innen kognitiv rehabilitering

Dersom du har vært i kontakt med eller innlagt på sykehuset i forbindelse med hodeskade og har lettere kognitive utfall som vansker med konsentrasjon, oppmerksomhet og hukommelse, kan du få oppfølging i gruppe innen 3-6 mnd etter skaden.

  • ​​​Tilbudet er aktuelt for deg som
    ​har lettere til moderate hodeskader etter feks hjerneslag, blødning, ulykke/traume, svulst og lignende
  • er i arbeidsfør alder
  • kan delta i gruppe, kommunikativt og fysisk

Gjennomføring

Gruppetilbudet går over 5 dager fordelt på 2-3 uker. Gruppen vil bestå av 6 deltakere. Faggrupper som deltar vil være lege, psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut og sosionom​.

Innhold: Undervisning om hjernens funksjoner, hva skjer når hjernen blir skadet, kognisjon og kognitive vansker, rettigheter i arbeidslivet, gradvis tilbake til jobb/aktivitet, og hvordan påvirke egen hverdag. Du får møte andre i samme situasjon, du får fysisk aktivitet og evt individuell oppfølgning i etterkant.

Henvisning

Be legen på avdelingen du er på eller fastlegen din om å henvise deg til avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa. Ta gjerne kontakt med oss på telefon 51 59 92 68. gruppene gjennomføres vår og høst.