Hjerneskolen

Et gruppebasert senforløpsrehabiliterings-tilbud for mennesker med kognitiv svikt etter ervervet hjerneskade.

​Hjerneskolen 2016

Hjerneskolen 2016
​Gjennomføres i ukene 9, 10 og 14.  Søknadsfrist 01. oktober​ 2015​

Søknadsskjema


Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering - Lassa tilbyr gruppebasert rehabilitering for mennesker som av ulike årsaker (f. eks. hjerneslag, blødning, hodeskade, svulst eller trafikkskade) har fått en hjerneskade i voksen alder. Tilbudet gjelder for personer i yrkesaktiv alder.

Tilbudet omfatter forundersøkelse, gruppebasert dagtilbud i 8 dager individuelle samtaler og fire oppfølgingsdager.

Mål:  
- Å få innsikt i egen tilstand og hva dette medfører for egen situasjon
- Å få informasjon om kompenserende metoder og hjelpemidler
- Å utveksle erfaringer med andre som har lignende vansker

Det fokuseres på sosiale og kognitive følger etter skaden. Eksempler på kognitiv svikt: vansker med å huske, med å kontrollere følelser, med å komme i gang med eller planlegge aktiviteter, språkvansker. Noen slike vansker opplever man selv, mens andre ganger er det ektefelle, barn eller kolleger som legger mest merke til det. For å få utbytte av tilbudet er det en fordel at det er gått minst to år siden skaden, og at de kognitive vanskene ikke er for omfattende. Se kriterier for opptak i vedlegg til søknadsskjema.
 
I forkant vil hver enkelt bli innkalt til forundersøkelse som omfatter utredning og samtale om egen situasjon og hvilke forventinger de har til gruppetilbudet.

Hjerneskolen avholdes mandag, tirsdag, torsdag, fredag på dagtid. Hver dag begynner med morgenmøte. Den enkelte får tildelt oppgaver som går på rundgang.  Utover dagen vil man ha tema og gruppeoppgaver som blant annet setter krav til problemløsning og samarbeid. Dagen avsluttes med gruppesamtale med utveksling av erfaringer og vekt på erkjennelse og innsikt i egen situasjon.

Det gis eget gruppetilbud til pårørende. Pårørende blir tilbudt samtale alene og i gruppe. Gruppesamtaler gir mulighet til å utveksle erfaringer med andre som har opplevd det samme.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.