Skade i hjernen - individuell oppfølging

Det kan oppstå ulike former for skade i hjernen i forbindelse med fall, trafikkulykker, hjerneslag, svulster eller redusert oksygentilførsel til hjernen (for eksempel i forbindelse med hjertestans).

Synlige og usynlige vansker​

Noen ganger kan vansker vedvare. Slike vansker er ikke alltid synlige for omgivelsene eller på CT eller MR. Det kan være vanskelig å forstå at dette har sammenheng med sykdommen/ skaden.

Vanlige vansker i denne sammenhengen kan dreie seg om:

•​Hukommelse
•Oppmerksomhet og konsentrasjon
•Initiativløshet og trettbarhet
•Synsforstyrrelse
•Planleggingsvansker
•Personlighetsendring
•Språkvansker
•Lammelser og/eller balanseproblemer
•Oftest en kombinasjon av flere


Det er ikke lett å oppdage slike utfordringer like etter at skaden har skjedd. Noen erfarer derfor å få slike vansker selv om de har fått beskjed om at alt har gått bra. Dersom du har fått slike symptomer innenfor noen av disse områdene kan du få hjelp.​

Snakk med fastlegen om vanskene dine

Dersom du er over 18 år kan du be legen om å sende en henvisning til Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Stavanger universitetssjukehus, avd. Lassa.

Vi kan tilby tverrfaglig rehabilitering i form av:

•​Rådgivning
•Veiledning
•Gruppebasert rehabiliteringsprogram for mennesker i arbeidsfør alder
•Bistand i samarbeid med NAV, arbeidsgiver og andre instanser
•Nevropsykologisk utredning
•Førerkortvurdering
•Funksjonsundersøkelse med lege og fysioterapeut​

Fant du det du lette etter?