Helse@Hjemme

Helse@Hjemme ble etablert i 2013, og var et innovasjonsprosjekt som bygger videre på erfaringene som KOLS-kofferten har gitt. Prosjektet har utviklet et nettbrett pasienter kan bruke hjemme. Levende bilder og lyd blir overført mellom spesialisthelsetjenesten og pasienten via internett. Pulsoksymeter er koblet til nettbrettet og data herfra overføres til sentralen. Pasienten får 10 daglige konsultasjoner med sykepleier i ukedagene, med mulighet for å snakke med fysioterapeut, ergoterapeut, klinisk ernæringsfysiolog og sosionom ved indikasjon.

Inklusjon av pasienter ble avsluttet i mars 2018, og at siste kontroll av pasient ble gjort i mars 2019.

Kontakt

Hege Merete Andersen

Epost: lahmae@sus.no

Tone Karin Sola

Epost: tone.karin.sola@sus.no

Telefon: 51 51 21 02/ 51 51 21 03
 
Besøksadresse: Sjukehusveien 38, 4373 Egersund, 2. etasje, bruk inngang 1

Postadresse: Postboks 8100, 4068 Stavanger​

Forskning og litteratur

Telemedisinsk oppfølging - et retrospektivt pilotstudie

KOLS oppfattes dramatisk for de pårørende

KOLS kalkulator

http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/mestringstiltak-kan-bedre-livskvaliteten?utm_source=apsis-anp-3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified

https://www.napha.no/content/14777/Samhandling-om-larings--og-meistringstilbod-til-personar-med-kols

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2017/10/19/-helseatlas-er-ingen-gapestokk/

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2017/10/18/minst-1-av-3-med-kols-for-darlig-fulgt-opp/

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/11/16/40-prosent-flere-innleggelser-for-kols-forverring/

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/08/05/mer-legejobb-med-nye-forerkort-regler/

http://forskning.no/2016/12/dette-kan-vaere-arsaken-til-mer-kols-dod-i-norge

https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/helse/2016/09/05/195240234/forskning-trening-reduserer-angst-og-depresjon-hos-kolspasienter

https://indremedisineren.no/2016/08/hyppige-eksaserbasjoner-ved-kols-fra-forskning-til-klinikk/

Nyttige lenker

› Mestringskurs
Kols på helsenorge.no
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Nasjonal faglig retningslinje og veileder for forebygging, diagnostisering og oppfølging av personer med kols
Metoder og hjelpemidler for snus- og røykeslutt

Fant du det du lette etter?