helse@hjemme

"Det er grunnet dette tilbudet at jeg kan være hjemme. De følger med meg og veileder meg slik at jeg skal klare meg best mulig".

Helse@Hjemme er et innovasjonsprosjekt som bygger videre på erfaringene som KOLS-kofferten har gitt. Prosjektet har utviklet et nettbrett pasienter kan bruke hjemme. Levende bilder og lyd blir overført mellom spesialisthelsetjenesten og pasienten via internett. Pulsoksymeter er koblet til nettbrettet og data herfra overføres til sentralen.

Kontakt

Hege Merete Andersen

Epost: hege.merete.andersen@sus.no

Tone Karin Sola

Epost: tone.karin.sola@sus.no

Telefon: 51 51 21 02/ 51 51 21 03/ 51 51 21 04
 
Besøksadresse: Sjukehusveien 38, 4373 Egersund, 1. etasje, bruk inngang 1

Postadresse: Postboks 8100, 4068 Stavanger​

Henvisning: Sekundærhenvisning til So Eig RGRH

​Lungenettverk Stavanger Universitetssjukehus

Lungenettverkets formål er å heve kompetansen hos helsepersonell som er tett på personen som har KOLS i hjemmet, fremme trygghet og forutsigbarhet, fremme samhandling mellom første- og andrelinjetjenesten og å arbeide for optimalisering av pasientforløp.
​​​​​​​​Medlemmer og samarbeidsparnere er Helse@Hjemme Stavanger Universitetssjukehus, samtlige 18 kommuner i Helse Stavanger HF (sør for Boknafjorden), private- og kommunale fysioterapeuter, fastleger og fastlegekontor.

Det arrangeres 2 samlinger i året; ett om våren og ett om høsten. Helse@Hjemme står for invitasjoner og organisering. Referat legges ut på denne nettsiden.

Neste nettverkssamling:

9.november kl 12-1430

Sted: Stavanger Universitetssjukehus Psykiatrisk F-bygg Auditorium F-308
Tema: Ventilasjonsstøtte (VPAP, CPAP), kronisk respirasjonssvikt, søvnapnè.


​Kontaktperson for nettverksamling:

​Hege Merete Andersen

Tlf: 51512103

Epost: lahmae@sus.no

Forskning og litteratur

Telemedisinsk oppfølging - et retrospektivt pilotstudie

KOLS oppfattes dramatisk for de pårørende

KOLS kalkulator

Nyttige lenker

› Mestringskurs
Kols på helsenorge.no
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Nasjonal faglig retningslinje og veileder for forebygging, diagnostisering og oppfølging av personer med kols
Metoder og hjelpemidler for snus- og røykeslutt