Helse@Hjemme

"Det er grunnet dette tilbudet at jeg kan være hjemme. De følger med meg og veileder meg slik at jeg skal klare meg best mulig".

Helse@Hjemme ble etablert i 2013, og er et innovasjonsprosjekt som bygger videre på erfaringene som KOLS-kofferten har gitt. Prosjektet har utviklet et nettbrett pasienter kan bruke hjemme. Levende bilder og lyd blir overført mellom spesialisthelsetjenesten og pasienten via internett. Pulsoksymeter er koblet til nettbrettet og data herfra overføres til sentralen. Pasienten får 10 daglige konsultasjoner med sykepleier i ukedagene, med mulighet for å snakke med fysioterapeut, ergoterapeut, klinisk ernæringsfysiolog og sosionom ved indikasjon.

Helse@Hjemme varer frem til mars 2018, etter dette legges prosjektet ned.

Lungenettverksamlinger som har blitt arrangert i regi av Helse@Hjemme vil fremover arrangeres i regi av SUS, Seksjon rehabilitering Eigersund, Rehabiliteringsavdelingen. Ansvarlige vil være Tone Alice Lædre, Tone Karin Sola og Hege Merete Andersen. Neste nettverksamling blir 29 november i Egersund. Invitasjon sendes ut på mail i løpet av september.

Kontakt

Hege Merete Andersen

Epost: lahmae@sus.no

Tone Karin Sola

Epost: tone.karin.sola@sus.no

Telefon: 51 51 21 02/ 51 51 21 03
 
Besøksadresse: Sjukehusveien 38, 4373 Egersund, 2. etasje, bruk inngang 1

Postadresse: Postboks 8100, 4068 Stavanger​

Henvisning:

Intern - Sekundærhenvisning til So Eig RGRH-Henvisning

Ekstern - Helse Stavanger HF, Henvisningskontoret, merkes med Helse@Hjemme, Egersund

Forskning og litteratur

Telemedisinsk oppfølging - et retrospektivt pilotstudie

KOLS oppfattes dramatisk for de pårørende

KOLS kalkulator

http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/mestringstiltak-kan-bedre-livskvaliteten?utm_source=apsis-anp-3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified

https://www.napha.no/content/14777/Samhandling-om-larings--og-meistringstilbod-til-personar-med-kols

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2017/10/19/-helseatlas-er-ingen-gapestokk/

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2017/10/18/minst-1-av-3-med-kols-for-darlig-fulgt-opp/

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/11/16/40-prosent-flere-innleggelser-for-kols-forverring/

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/08/05/mer-legejobb-med-nye-forerkort-regler/

http://forskning.no/2016/12/dette-kan-vaere-arsaken-til-mer-kols-dod-i-norge

https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/helse/2016/09/05/195240234/forskning-trening-reduserer-angst-og-depresjon-hos-kolspasienter

https://indremedisineren.no/2016/08/hyppige-eksaserbasjoner-ved-kols-fra-forskning-til-klinikk/
Nyttige lenker

› Mestringskurs
Kols på helsenorge.no
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Nasjonal faglig retningslinje og veileder for forebygging, diagnostisering og oppfølging av personer med kols
Metoder og hjelpemidler for snus- og røykeslutt

Lungenettverk

Lungenettverkets formål er å heve kompetansen hos helsepersonell som er tett på personen som har KOLS i hjemmet, fremme trygghet og forutsigbarhet, fremme samhandling mellom første- og andrelinjetjenesten og å arbeide for optimalisering av pasientforløp.
Medlemmer og samarbeidsparnere er Helse@Hjemme Stavanger Universitetssjukehus, samtlige 18 kommuner i Helse Stavanger HF (sør for Boknafjorden), private- og kommunale fysioterapeuter, fastleger og fastlegekontor.

Det arrangeres 2 samlinger i året; ett om våren og ett om høsten. Helse@Hjemme står for invitasjoner og organisering.

Neste nettverksamling:

29 november 2017 fra 12-14.30

Sted: Egersund Sykehus 2 etg, møterom 1 (inn hovedinngangen, opp trappen og til venstre) 

Tema: Ernæring

Kontaktperson for nettverksamling:

Hege Merete Andersen

Tlf 51512103

Epost: lahmae@sus.no

Påmeldinger til lahmae@sus.no


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.