HELSENORGE

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Koordinerende enhet i Helse Stavanger HF er en funksjon med virkeområde på tvers av klinikkene som organisatorisk er plassert i klinikk for hode- hals og rehabilitering, avdeling for rehabilitering.

​Kontaktinformasjon

Kjersti Eide
Koordinerende enhet/rådgiver for Helse Stavanger og Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest
Tlf: 51 51 24 60
Send e-post​

Ring ReHabliteringstelefonen 800 300 61 for råd og veiledning om habilitering og rehabiliteringstjenester​

Om koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering er en funksjon som organisatorisk er lagt til klinikk for hode- hals og rehabilitering, i avdeling for rehabilitering, men med virkeområde på tvers av klinikkene i Helse Stavanger. Rådgiverstillingen i Koordinerende enhet, Helse Stavanger har en bindeleddsfunksjon til Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest.

Oppgaver for koordinerende enhet er forankret i "Lov om spesialisthelsetjenesten", "Lov om kommunale helse og omsorgstjenester" og i "Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern".

Oppgaver:

  • Ha en generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstiltak i helseregionen.
  • Bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.
  • Ha oversikt over og nødvendig kontakt med habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunene.
  • Ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan. Det innebærer å ta imot meldinger om behov for individuell plan - og å sørge for at det blir utarbeidet rutiner og prosedyrer for arbeid med individuell plan.
  • Ha overordet ansvar for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer.

Aktuelt

  • Nettverk: Funksjonshemmede, Seksualitet og samliv (NFSS). Årskonferanse om seksualitet i et livsløpsperspektiv. Stavanger 10.-12.mars 2020
  • Retningslinjer ved psykisk utviklingshemming Helsebiblioteket har samlet norske, svenske og engelskspråklige retningslinjer til bruk ved spørsmål om psykisk utviklingshemming.

Nyttige lenker

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabiliteringBarne- og ungdomshabilitering HABUIndividuell plan og koordinator, veilederRegional koordinerande einingRegional vurderingsenhet for rehabiliteringPrivate rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med Helse VestLHL-klinikkene NærlandOppfølgingsenheten FriskPETØ- senteret StavangerSeksjon for samhandling (SUS)Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator
Fant du det du lette etter?