Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

​Kontaktinformasjon

Kjersti Eide
Koordinerende enhet/rådgiver for Helse Stavanger og Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest
Tlf: 51 51 24 60
Send e-post​

Ring grønt nummer for informasjon om habilitering og rehabilitering: 800 300 61

Om koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering er en funksjon som organisatorisk er lagt til klinikk for hode- hals og rehabilitering, i avdeling for rehabilitering, men med virkeområde på tvers av klinikkene i Helse Stavanger. Rådgiverstillingen i Koordinerende enhet, Helse Stavanger har en bindeleddsfunksjon til Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest.

Oppgaver for koordinerende enhet er forankret i "Lov om spesialisthelsetjenesten", "Lov om kommunale helse og omsorgstjenester" og i "Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern".

Oppgaver:

  • Ha en generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstiltak i helseregionen.
  • Bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.
  • Ha oversikt over og nødvendig kontakt med habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunene.
  • Ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan. Det innebærer å ta imot meldinger om behov for individuell plan - og å sørge for at det blir utarbeidet rutiner og prosedyrer for arbeid med individuell plan.
  • Ha overordet ansvar for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer.

Habilitering og rehabilitering i Helse Stavanger

Habiliteringstilbud i Helse Stavanger
Rehabiliteringstilbudet i Helse Stavanger
Læringstilbud til pasient og pårørende

Samhandling med kommunen

Møteplass for KE og samarbeidspartnere

Lokalt fagnettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning


Aktuelt

Nyttige lenker

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabiliteringBarne- og ungdomshabilitering HABUIndividuell plan og koordinator, veileder

Regional koordinerande einingRegional vurderingsenhet for rehabiliteringPrivate rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med Helse VestLHL-klinikkene NærlandOppfølgingsenheten FriskPETØ- senteret StavangerSeksjon for samhandling (SUS)Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinatorPasient-og brukerorganisasjoner i Norge – Helsenorge.noPårørendeSenteret
 


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.