Habiliteringstilbud i Helse Stavanger HF

Habilitering av barn, unge og voksne er et sammensatt fagfelt som grenser opp mot og samarbeider med andre fagområder i spesialisthelsetjenesten.

Habilitering i spesialisthelsetjenesten handler om en tverrfaglig innsats for bedring av funksjonsevne, helse og livskvalitet gjennom utredning, diagnostikk, behandling og tiltak, der det er behov for kompetanse på spesialisthelsetjenestenivå. Habiliteringstjenestene i spesialisthelsetjenesten samarbeider med flere andre aktører som; kommunale tjenester, fastlege, andre spesialisthelsetjenester, nasjonale kompetansesentre, Statped, pårørende og eventuelt hjelpeverge.

Habilitering

Habilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukernes egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.

Målgruppe​

Barn, unge og voksne som trenger spesialisert helsehjelp pga. medfødt eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser av kompleks og sammensatt karakter. I målgruppen er bl.a. ulike syndromer, barn med forsinket eller avvikende motorisk eller kognitiv utvikling, utviklingshemming og ulik tilleggsproblematikk, autismespekterforstyrre​lser og komplekse tilstander som medfører alvorlige og sammensatte funksjonsnedsettelser.

Oppgaver

Utredning, diagnostisering, behandling, råd og veiledning, kurs og pasientopplæring

Habiliteringstjenesten i Helse Stavanger HF er fordelt på fire ulike avdelinger. For mer informasjon om målgrupper og henvisning se under.

Barn

Voksne


Helse Vest RHF har avtale med flere privatpraktiserende psykologspesialister​

Nyttige lenker


Statped, spesialpedagogisk støtte
Lokalt fagnettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming


 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.