Lokalt fagnettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning

I Helse Stavanger foretaksområde ble det i 2012 etablert nytt fagnettverk innen habilitering. Tema for dette nettverket er om behandling og oppfølging av barn, unge og voksne med utviklingshemning og utfordrende atferd og/eller psykiske lidelser. Formålet med nettverket er kompetanseutvikling og erfaringsutveksling mellom helseforetaket  og kommunene.

Kontakt


​Kjersti Eide, rådgiver koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Helse Stavanger HF

Tlf.51 51 24 60
E-post: kjersti.eide@sus.no

For kontakt med andre i arbeidsgruppen se mandat​

Neste nettverkssamling

21.februar 2020: Invitasjon til lokalt fagnettverk

Relaterte lenker

Nasjonalt fagnettverk om utviklingshemning og psykisk helse


For mer informasjon om nettverket se mandat.

 

Tidligere samlinger

2019

2018

4. April: Velkommen til fagnettverkhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2018/0420_1 Velkommen til fagnettverk 200418.pdf4. April: Velkommen til fagnettverk
4. April: Utredning og behandling av alvorlige psykiske lidelserhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2018/0420_2 Utredning og behandling av alvorlige psykiske lidelser ved PUH v Kristin Jørstad Fredriksen.pdf4. April: Utredning og behandling av alvorlige psykiske lidelser
4. April: Psykiske lidelser PUH. Hanne Marit Bjøgaas.https://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2018/0420_4 Hanne Marit Bjørgaas Psyk_lidelser_PUH_20.04.pdf4. April: Psykiske lidelser PUH. Hanne Marit Bjøgaas.
4. April: Erfaringer fra samarbeid med psykisk helsevern. Eiving Mikkelsen og Karina Helgeland.https://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2018/0420_5 Erfaringer fra samarbeid med psykisk helsevern, Eivind Mikkelsen og Karina Helgeland.pdf4. April: Erfaringer fra samarbeid med psykisk helsevern. Eiving Mikkelsen og Karina Helgeland.
4. April: DPS rolle ved utviklingshemming. Ole Jøssang.https://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2018/0420_3 DPS rolle ved utviklingshemning v Ole Jøssang.pdf4. April: DPS rolle ved utviklingshemming. Ole Jøssang.
30. november: Å jobbe sammen med personer med utviklingshemning, autiske og bipolar lidelsehttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2018/1130_5 Å jobbe sammen med personer med utviklingshemning, autisme og bipolar lidelse.pdf30. november: Å jobbe sammen med personer med utviklingshemning, autiske og bipolar lidelse
30. november: Velkommen til fagnettverkhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2018/1130_2 Velkommen til fagnettverk 301118.pdf30. november: Velkommen til fagnettverk
30. november: Utviklingshemning og psykisk helsehttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2018/1130_4 Utviklingshemning og psykisk helse - uten data.pdf30. november: Utviklingshemning og psykisk helse
30. november: Invitasjon og programhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2018/1130_1 Invitasjon og Program.pdf30. november: Invitasjon og program
30. november: Gruppetilbud for personer med utviklingshemminghttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2018/1130_3 Gruppetilbud for personer med utviklingshemming.pdf30. november: Gruppetilbud for personer med utviklingshemming

2017

24.11.17 PSO Allan Øvereng.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2017/24.11.17 PSO Allan Øvereng.pdf24.11.17 PSO Allan Øvereng.pdf
24.11.17 Randaberg Ressursteam.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2017/24.11.17 Randaberg Ressursteam.pdf24.11.17 Randaberg Ressursteam.pdf
24.11.17 Terapeutisk tilnæring til demens Jan Erik Fosmark.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2017/24.11.17 Terapeutisk tilnæring til demens Jan Erik Fosmark.pdf24.11.17 Terapeutisk tilnæring til demens Jan Erik Fosmark.pdf
24.11.17 Velkommen til fagnettverk.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2017/24.11.17 Velkommen til fagnettverk.pdf24.11.17 Velkommen til fagnettverk.pdf
31.03.17 Anette Holen - Case om hvordan demens ble oppdaget, diagnostisert.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2017/31.03.17 Anette Holen - Case om hvordan demens ble oppdaget, diagnostisert.pdf31.03.17 Anette Holen - Case om hvordan demens ble oppdaget, diagnostisert.pdf
31.03.17 Dag Årsland demens og down syndrom.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2017/31.03.17 Dag Årsland demens og down syndrom.pdf31.03.17 Dag Årsland demens og down syndrom.pdf
31.03.17 Trude Njølstad Down syndrom og demens.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2017/31.03.17 Trude Njølstad Down syndrom og demens.pdf31.03.17 Trude Njølstad Down syndrom og demens.pdf
31.03.17 Gunvor Eiane Kva utfordringar kjem til uttrykk hjå teneste ytarar.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2017/31.03.17 Gunvor Eiane Kva utfordringar kjem til uttrykk hjå teneste ytarar.pdf31.03.17 Gunvor Eiane Kva utfordringar kjem til uttrykk hjå teneste ytarar.pdf
31.03.17 Gunvor Eiane , pasientforløp, kartleggingsverktøy.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2017/31.03.17 Gunvor Eiane , pasientforløp, kartleggingsverktøy.pdf31.03.17 Gunvor Eiane , pasientforløp, kartleggingsverktøy.pdf
24.11.17 Invitasjon og Program - 24.nov 2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2017/24.11.17 Invitasjon og Program - 24.nov 2017.pdf24.11.17 Invitasjon og Program - 24.nov 2017.pdf
31.03.17 Invitasjon og Program.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2017/31.03.17 Invitasjon og Program.pdf31.03.17 Invitasjon og Program.pdf
31.03.17 Tor Selmer Olsen Hva innebærer puh som en kognitiv funksjonsnetsettelse - Kylén.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2017/31.03.17 Tor Selmer Olsen Hva innebærer puh som en kognitiv funksjonsnetsettelse - Kylén.pdf31.03.17 Tor Selmer Olsen Hva innebærer puh som en kognitiv funksjonsnetsettelse - Kylén.pdf
31.03.17 Velkommen til fagnettverk.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2017/31.03.17 Velkommen til fagnettverk.pdf31.03.17 Velkommen til fagnettverk.pdf

2016

02.12.16 Eivind Mikkelsen Ivar Flåto EFF Presentasjon Fagnettverk habilitering.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2016/02.12.16 Eivind Mikkelsen Ivar Flåto EFF Presentasjon Fagnettverk habilitering.pdf02.12.16 Eivind Mikkelsen Ivar Flåto EFF Presentasjon Fagnettverk habilitering.pdf
02.12.16 Elin Sandsmark IBO .pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2016/02.12.16 Elin Sandsmark IBO .pdf02.12.16 Elin Sandsmark IBO .pdf
02.12.16 Invitasjon og Program .pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2016/02.12.16 Invitasjon og Program .pdf02.12.16 Invitasjon og Program .pdf
02.12.16 Velkommen til fagnettverk.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2016/02.12.16 Velkommen til fagnettverk.pdf02.12.16 Velkommen til fagnettverk.pdf
0502 - Invitasjon og Program 5.februar 2016.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2016/0502 - Invitasjon og Program 5.februar 2016.pdf0502 - Invitasjon og Program 5.februar 2016.pdf
09.09.16 Invitasjon og Program.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2016/09.09.16 Invitasjon og Program.pdf09.09.16 Invitasjon og Program.pdf
09.09.16 Velkommen til fagnettverk.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2016/09.09.16 Velkommen til fagnettverk.pdf09.09.16 Velkommen til fagnettverk.pdf
Raushetskompetanse Kristin Molvik Botnmark.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2016/Raushetskompetanse Kristin Molvik Botnmark.pdfRaushetskompetanse Kristin Molvik Botnmark.pdf
Rundskriv IS-10, Tor Selmer Olsen FM i Rogaland.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2016/Rundskriv IS-10, Tor Selmer Olsen FM i Rogaland.pdfRundskriv IS-10, Tor Selmer Olsen FM i Rogaland.pdf
Velkommen til fagnettverk.pptxhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2016/Velkommen til fagnettverk.pptxVelkommen til fagnettverk.pptx
09.09.16 Velkommen til fagnettverk.pptxhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2016/09.09.16 Velkommen til fagnettverk.pptx09.09.16 Velkommen til fagnettverk.pptx
Velkommen til fagnettverk.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2016/Velkommen til fagnettverk.pdfVelkommen til fagnettverk.pdf

2015

0805 KE Invitasjon og Program 8.mai 2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2015/0805 KE Invitasjon og Program 8.mai 2015.pdf0805 KE Invitasjon og Program 8.mai 2015.pdf
0805 Presentasjon forskningssirkler og ny videreutdanning.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2015/0805 Presentasjon forskningssirkler og ny videreutdanning.pdf0805 Presentasjon forskningssirkler og ny videreutdanning.pdf
0805 Psykiske lidelser, arenaer og nekting ved Børge Holden.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2015/0805 Psykiske lidelser, arenaer og nekting ved Børge Holden.pdf0805 Psykiske lidelser, arenaer og nekting ved Børge Holden.pdf
0805 Velkommen til fagnettverk.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2015/0805 Velkommen til fagnettverk.pdf0805 Velkommen til fagnettverk.pdf
2509 Behandling og diagnose v Jon Arne Farsethås.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2015/2509 Behandling og diagnose v Jon Arne Farsethås.pdf2509 Behandling og diagnose v Jon Arne Farsethås.pdf
2509 Effekt av tiltak for å lette livsoverganger for barn og unge med funksjo.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2015/2509 Effekt av tiltak for å lette livsoverganger for barn og unge med funksjo.pdf2509 Effekt av tiltak for å lette livsoverganger for barn og unge med funksjo.pdf
2509 Invitasjon og Program 25.september 2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2015/2509 Invitasjon og Program 25.september 2015.pdf2509 Invitasjon og Program 25.september 2015.pdf
2509 KUNNSKAPSSENTERET Foredrag Stavanger 25 sept 2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2015/2509 KUNNSKAPSSENTERET Foredrag Stavanger 25 sept 2015.pdf2509 KUNNSKAPSSENTERET Foredrag Stavanger 25 sept 2015.pdf
2509 Kapellveien v Jon Arne Farsethås.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2015/2509 Kapellveien v Jon Arne Farsethås.pdf2509 Kapellveien v Jon Arne Farsethås.pdf
2509 Velkommen til fagnettverk.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2015/2509 Velkommen til fagnettverk.pdf2509 Velkommen til fagnettverk.pdf
2711 - Regional fagkonferanse - Program 27. november 2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2015/2711 - Regional fagkonferanse - Program 27. november 2015.pdf2711 - Regional fagkonferanse - Program 27. november 2015.pdf
2711 Avveiinger om selvbestemmelse eller bruk av tvang. Bjørn Roar Vagle og Linda Rosland.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2015/2711 Avveiinger om selvbestemmelse eller bruk av tvang. Bjørn Roar Vagle og Linda Rosland.pdf2711 Avveiinger om selvbestemmelse eller bruk av tvang. Bjørn Roar Vagle og Linda Rosland.pdf
2711 Helsepersonell som rettsanvendere Wence Natland Dahlen.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2015/2711 Helsepersonell som rettsanvendere Wence Natland Dahlen.pdf2711 Helsepersonell som rettsanvendere Wence Natland Dahlen.pdf
2711 Mitt livs ABC Lise Øverland.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2015/2711 Mitt livs ABC Lise Øverland.pdf2711 Mitt livs ABC Lise Øverland.pdf
2711 Om økt bruk av tvang og makt. Jens Petter Gitlesen.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2015/2711 Om økt bruk av tvang og makt. Jens Petter Gitlesen.pdf2711 Om økt bruk av tvang og makt. Jens Petter Gitlesen.pdf
2711 Rapport om utviklingshemmedes opplevelse av å bli utsatt for bruk av tvang. Kim Berge.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2015/2711 Rapport om utviklingshemmedes opplevelse av å bli utsatt for bruk av tvang. Kim Berge.pdf2711 Rapport om utviklingshemmedes opplevelse av å bli utsatt for bruk av tvang. Kim Berge.pdf
2711 Velkommen til Regional fagkonferanse.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2015/2711 Velkommen til Regional fagkonferanse.pdf2711 Velkommen til Regional fagkonferanse.pdf

2014

1209 - Foreldre til barn med funksjonsnedsettelse ved ElenSiglen.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2014/1209 - Foreldre til barn med funksjonsnedsettelse ved ElenSiglen.pdf1209 - Foreldre til barn med funksjonsnedsettelse ved ElenSiglen.pdf
1209 - Foreldres erfaring med spesialundervisning i grunnskolen ved foreldrerepresentant.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2014/1209 - Foreldres erfaring med spesialundervisning i grunnskolen ved foreldrerepresentant.pdf1209 - Foreldres erfaring med spesialundervisning i grunnskolen ved foreldrerepresentant.pdf
1209 - Invitasjon og Program 12 september 2014.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2014/1209 - Invitasjon og Program 12 september 2014.pdf1209 - Invitasjon og Program 12 september 2014.pdf
1209 - Pasientforlaup – samhandling, førebygging og informasjon ved Geir Sverre Braut.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2014/1209 - Pasientforlaup – samhandling, førebygging og informasjon ved Geir Sverre Braut.pdf1209 - Pasientforlaup – samhandling, førebygging og informasjon ved Geir Sverre Braut.pdf
1209 - Presentasjon av prosjektarbeid ved Marit Nygaard.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2014/1209 - Presentasjon av prosjektarbeid ved Marit Nygaard.pdf1209 - Presentasjon av prosjektarbeid ved Marit Nygaard.pdf
1209 - Velkommen til fagnettverk ved Kjersti Eide.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2014/1209 - Velkommen til fagnettverk ved Kjersti Eide.pdf1209 - Velkommen til fagnettverk ved Kjersti Eide.pdf
2103 - Deltakerliste nettverk 21 mars 2014.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2014/2103 - Deltakerliste nettverk 21 mars 2014.pdf2103 - Deltakerliste nettverk 21 mars 2014.pdf
2103 - Invitasjon og Program 21 mars 2014.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2014/2103 - Invitasjon og Program 21 mars 2014.pdf2103 - Invitasjon og Program 21 mars 2014.pdf
2103 - Jorn Kosmo Samarbeid og møter.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2014/2103 - Jorn Kosmo Samarbeid og møter.pdf2103 - Jorn Kosmo Samarbeid og møter.pdf
2103 - Pasientforløp ved Asle Hjelmen.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2014/2103 - Pasientforløp ved Asle Hjelmen.pdf2103 - Pasientforløp ved Asle Hjelmen.pdf
2103 - Tor S Olsen Utfordrende atferd, selvbestemmelse og frihetsinnskrenkende tiltak.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2014/2103 - Tor S Olsen Utfordrende atferd, selvbestemmelse og frihetsinnskrenkende tiltak.pdf2103 - Tor S Olsen Utfordrende atferd, selvbestemmelse og frihetsinnskrenkende tiltak.pdf
2103 - Velkommen til fagnettverk 21.03.14.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2014/2103 - Velkommen til fagnettverk 21.03.14.pdf2103 - Velkommen til fagnettverk 21.03.14.pdf
2111 - Invitasjon og Program 21 november.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2014/2111 - Invitasjon og Program 21 november.pdf2111 - Invitasjon og Program 21 november.pdf
2111 - Pårørendes rett til informasjon og medvirkning Alice Kjellevold.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2014/2111 - Pårørendes rett til informasjon og medvirkning Alice Kjellevold.pdf2111 - Pårørendes rett til informasjon og medvirkning Alice Kjellevold.pdf
2111 - Svein Olav Kolset Stavanger_20.11.14.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2014/2111 - Svein Olav Kolset Stavanger_20.11.14.pdf2111 - Svein Olav Kolset Stavanger_20.11.14.pdf
2111 - Velkommen til fagnettverk , Kjersti Eide.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2014/2111 - Velkommen til fagnettverk , Kjersti Eide.pdf2111 - Velkommen til fagnettverk , Kjersti Eide.pdf

2013

2009 - Aasa Grastveit Skartveit 2013 - 1 - Del_2.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2013/2009 - Aasa Grastveit Skartveit 2013 - 1 - Del_2.pdf2009 - Aasa Grastveit Skartveit 2013 - 1 - Del_2.pdf
2009 - Aasa Grastveit Skartveit 2013 - 1 - Del_1.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2013/2009 - Aasa Grastveit Skartveit 2013 - 1 - Del_1.pdf2009 - Aasa Grastveit Skartveit 2013 - 1 - Del_1.pdf
2009 - Bjorn Roar Vagle Faglig forsvarlighet fagnettverk.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2013/2009 - Bjorn Roar Vagle Faglig forsvarlighet fagnettverk.pdf2009 - Bjorn Roar Vagle Faglig forsvarlighet fagnettverk.pdf
2009 - Deltakerliste 20.september.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2013/2009 - Deltakerliste 20.september.pdf2009 - Deltakerliste 20.september.pdf
2009 - Invitasjon og Program 20.september.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2013/2009 - Invitasjon og Program 20.september.pdf2009 - Invitasjon og Program 20.september.pdf
2009 - Tor S Olsen 2013 - lokalt fagnettverk.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2013/2009 - Tor S Olsen 2013 - lokalt fagnettverk.pdf2009 - Tor S Olsen 2013 - lokalt fagnettverk.pdf
2009 - Velkommen til fagnettverk.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2013/2009 - Velkommen til fagnettverk.pdf2009 - Velkommen til fagnettverk.pdf
2911 - Habiliteringstjenesten i Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2013/2911 - Habiliteringstjenesten i Helse Stavanger HF.pdf2911 - Habiliteringstjenesten i Helse Stavanger HF.pdf
2911 - Invitasjon og Program 29.november.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2013/2911 - Invitasjon og Program 29.november.pdf2911 - Invitasjon og Program 29.november.pdf
2911 - TIOBA ved Asle Hjelmen.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2013/2911 - TIOBA ved Asle Hjelmen.pdf2911 - TIOBA ved Asle Hjelmen.pdf
2911 - Utfordringer knyttet til makt og tvang i skolen ved Marta Vignes.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2013/2911 - Utfordringer knyttet til makt og tvang i skolen ved Marta Vignes.pdf2911 - Utfordringer knyttet til makt og tvang i skolen ved Marta Vignes.pdf
2911 - Velkommen til fagnettverk.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Lokalt fagnettverk/2013/2911 - Velkommen til fagnettverk.pdf2911 - Velkommen til fagnettverk.pdf


 

Fant du det du lette etter?