HELSENORGE

Møteplassen

Hovedformålet med Møteplassen er å legge til rette for samhandling mellom koordinerende enhet (KE) og aktuelle samarbeidspartnere for utvikling innen habilitering og rehabilitering. Med utgangspunkt i regional koordinerende enhet har vi lik struktur og organisering av møteplassene i Helse Vest.

​Dato for neste M​øteplass

Program Møteplassen 31. oktober 2023 .pdf


Møteplassen i Helse Stavanger

202​​​2

​​

2020

2019

2018

Velkommen til møteplassenhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2018/Velkommen til møteplassen 31.mai.pdfVelkommen til møteplassen
Prosjektrådsøknad, erfaringer ved Stavanger kommunehttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2018/Møteplassen 31 05 2018 Prosjektsøknad erfaringer Stavanger kommune.pdfProsjektrådsøknad, erfaringer ved Stavanger kommune
Programhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2018/program 31.mai 2018.pdfProgram
Om CIMT ved SUShttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2018/Om CIMT ved SUS.PDFOm CIMT ved SUS
Koordinerende enhet Finnøy kommunehttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2018/Koordinerende enhet Finnøy kommune.pdfKoordinerende enhet Finnøy kommune
Koordinatorskulehttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2018/Koordinatorskule presentasjon.pdfKoordinatorskule
Fylkeslegenhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2018/Hab-rehab 31. mai 2018 Fylkeslegen.pdfFylkeslegen
Cathrine Grudehttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2018/Møteplassen 31.05.18 Cathrine Grude.pdfCathrine Grude

2017

Program

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam

Nettverk for fysio- og ergoterapeuter i kommunene og HABU

Nasjonal behandlingslinje for rehabilitering av barn og ungdom

Klepp kommune - Statped Vest

Ambulante tenester og tidleg støtta utskriving innan rehabilitering

2016

OKTOBER

161027 NETTutgåve rehabilitering og utkomme ved lett traumatisk hjerneskade Vikane.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2016/oktober/161027 NETTutgåve rehabilitering og utkomme ved lett traumatisk hjerneskade Vikane.pdf161027 NETTutgåve rehabilitering og utkomme ved lett traumatisk hjerneskade Vikane.pdfpdf2495079
27 10 2016 Program Møteplassen.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2016/oktober/27 10 2016 Program Møteplassen.pdf27 10 2016 Program Møteplassen.pdfpdf224559
Becker kognitiv rehabilitering handout.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2016/oktober/Becker kognitiv rehabilitering handout.pdfBecker kognitiv rehabilitering handout.pdfpdf2554947
Becker retningslinje pakkeforløp slag handout.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2016/oktober/Becker retningslinje pakkeforløp slag handout.pdfBecker retningslinje pakkeforløp slag handout.pdfpdf1194422
Samhandling innen rehabiliteringsfeltet_Olga Rugsland Espegren.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2016/oktober/Samhandling innen rehabiliteringsfeltet_Olga Rugsland Espegren.pdfSamhandling innen rehabiliteringsfeltet_Olga Rugsland Espegren.pdfpdf3202176
Velkommen rehabuken 2016.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2016/oktober/Velkommen rehabuken 2016.pdfVelkommen rehabuken 2016.pdfpdf577760
Velkommen rehabuken 2016.pptxhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2016/oktober/Velkommen rehabuken 2016.pptxVelkommen rehabuken 2016.pptxpptx1244881

MAI

Hvem hva hvor HABU 310516.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2016/mai/Hvem hva hvor HABU 310516.pdfHvem hva hvor HABU 310516.pdfpdf2598938
kartlegging av rehabiliteringstilbud endelig_Uten notat.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2016/mai/kartlegging av rehabiliteringstilbud endelig_Uten notat.pdfkartlegging av rehabiliteringstilbud endelig_Uten notat.pdfpdf1223619
Pasientens helsetjeneste -SS-310516.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2016/mai/Pasientens helsetjeneste -SS-310516.pdfPasientens helsetjeneste -SS-310516.pdfpdf1121751
program 31.mai 2016.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2016/mai/program 31.mai 2016.pdfprogram 31.mai 2016.pdfpdf100574
Velkommen til møteplassen innen habilitering og rehabilitering 31.mai.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2016/mai/Velkommen til møteplassen innen habilitering og rehabilitering 31.mai.pdfVelkommen til møteplassen innen habilitering og rehabilitering 31.mai.pdfpdf329436

2015

invitasjon til møteplass 9.juni 2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2015/invitasjon til møteplass 9.juni 2015.pdfinvitasjon til møteplass 9.juni 2015.pdfpdf42717
Koordinerende enhet i sykehuset 9juni15.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2015/Koordinerende enhet i sykehuset 9juni15.pdfKoordinerende enhet i sykehuset 9juni15.pdfpdf660652
Koordinerende enhet Klepp kommune.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2015/Koordinerende enhet Klepp kommune.pdfKoordinerende enhet Klepp kommune.pdfpdf222283
Lappeteppe eller billedvev.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2015/Lappeteppe eller billedvev.pdfLappeteppe eller billedvev.pdfpdf4258310
Møteplassen 20 10 2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2015/Møteplassen 20 10 2015.pdfMøteplassen 20 10 2015.pdfpdf269785
Regional plan habilitering og rehabilitering Oktober 2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2015/Regional plan habilitering og rehabilitering Oktober 2015.pdfRegional plan habilitering og rehabilitering Oktober 2015.pdfpdf568904
Struktur, System og samhandling KE i Askøy kommune 2005-2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2015/Struktur, System og samhandling KE i Askøy kommune 2005-2015.pdfStruktur, System og samhandling KE i Askøy kommune 2005-2015.pdfpdf1805053
Veileder for rehabilitering habilitering individuell plan og koordinator.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2015/Veileder for rehabilitering habilitering individuell plan og koordinator.pdfVeileder for rehabilitering habilitering individuell plan og koordinator.pdfpdf1108761
Velkommen til ReHabuka 2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2015/Velkommen til ReHabuka 2015.pdfVelkommen til ReHabuka 2015.pdfpdf361010
Gir felles vurderingsmetoder bedre samhandling - om kjernesett.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2015/Gir felles vurderingsmetoder bedre samhandling - om kjernesett.pdfGir felles vurderingsmetoder bedre samhandling - om kjernesett.pdfpdf2123852
Gruppearbeid Møteplassen 20 oktober.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2015/Gruppearbeid Møteplassen 20 oktober.pdfGruppearbeid Møteplassen 20 oktober.pdfpdf105407
invitasjon og program møteplass 9.juni 2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2015/invitasjon og program møteplass 9.juni 2015.pdfinvitasjon og program møteplass 9.juni 2015.pdfpdf42075

2014

030614 Habiliteringsforløp Fra utredning til det gode liv.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2014/030614 Habiliteringsforløp Fra utredning til det gode liv.pdf030614 Habiliteringsforløp Fra utredning til det gode liv.pdfpdf2131238
030614 Rehabiliteringsforløp Huller i veien eller ren plankekjøring.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2014/030614 Rehabiliteringsforløp Huller i veien eller ren plankekjøring.pdf030614 Rehabiliteringsforløp Huller i veien eller ren plankekjøring.pdfpdf255504
030614 Velkommen til møteplassen for KE og samarbeidsparter innen.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2014/030614 Velkommen til møteplassen for KE og samarbeidsparter innen.pdf030614 Velkommen til møteplassen for KE og samarbeidsparter innen.pdfpdf553593
201014 Møteplassen 21 10 2014.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2014/201014 Møteplassen 21 10 2014.pdf201014 Møteplassen 21 10 2014.pdfpdf254687
211014 Astrid Tytlandsvik Møteplassen 2014.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2014/211014 Astrid Tytlandsvik Møteplassen 2014.pdf211014 Astrid Tytlandsvik Møteplassen 2014.pdfpdf1558587
211014 Edith Lunde ReHab 2014.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2014/211014 Edith Lunde ReHab 2014.pdf211014 Edith Lunde ReHab 2014.pdfpdf654391
211014 Jan Tøssebro Stavanger okt 2014.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2014/211014 Jan Tøssebro Stavanger okt 2014.pdf211014 Jan Tøssebro Stavanger okt 2014.pdfpdf334147
211014 KE Om oversikt over over habilitering- og rehabiliteringstilbud.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2014/211014 KE Om oversikt over over habilitering- og rehabiliteringstilbud.pdf211014 KE Om oversikt over over habilitering- og rehabiliteringstilbud.pdfpdf549969
211014 Møteplassen B Gunnarshaug.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2014/211014 Møteplassen B Gunnarshaug.pdf211014 Møteplassen B Gunnarshaug.pdfpdf827632
211014 Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Sigrunn Gjønnes Hdir.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2014/211014 Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Sigrunn Gjønnes Hdir.pdf211014 Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Sigrunn Gjønnes Hdir.pdfpdf790286
211014 velkommen til Rehabuka 2014.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2014/211014 velkommen til Rehabuka 2014.pdf211014 velkommen til Rehabuka 2014.pdfpdf501182
Møteplassen 3.juni 2014.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2014/Møteplassen 3.juni 2014.pdfMøteplassen 3.juni 2014.pdfpdf42063

2013

Møteplassen 22 10 2013.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2013/Møteplassen 22 10 2013.pdfMøteplassen 22 10 2013.pdfpdf126989
pres mtp 22102013 Koordinering og koordinatorrollen v Alf Reiar Berge.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2013/pres mtp 22102013 Koordinering og koordinatorrollen v Alf Reiar Berge.pdfpres mtp 22102013 Koordinering og koordinatorrollen v Alf Reiar Berge.pdfpdf1554548
Program Møteplassen 22 10 2013.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2013/Program Møteplassen 22 10 2013.pdfProgram Møteplassen 22 10 2013.pdfpdf126989
Deltakerliste 22 oktober Møteplassen.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2013/Deltakerliste 22 oktober Møteplassen.pdfDeltakerliste 22 oktober Møteplassen.pdfpdf142974

2012

Deltakerliste 241012.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2012/Deltakerliste 241012.pdfDeltakerliste 241012.pdfpdf430837
Moteplassen 13. september 2012.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2012/Moteplassen 13. september 2012.pdfMoteplassen 13. september 2012.pdfpdf41543
Moteplassen 24. oktober 2012.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2012/Moteplassen 24. oktober 2012.pdfMoteplassen 24. oktober 2012.pdfpdf131586
MTP Pres 241012 Etablering av lokalt fagnettverk Kjersti Eide.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2012/MTP Pres 241012 Etablering av lokalt fagnettverk Kjersti Eide.pdfMTP Pres 241012 Etablering av lokalt fagnettverk Kjersti Eide.pdfpdf510056
MTP Pres 241012 Forekomst, Forstaelse og miljobaserte behandling Borge Holden.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2012/MTP Pres 241012 Forekomst, Forstaelse og miljobaserte behandling Borge Holden.pdfMTP Pres 241012 Forekomst, Forstaelse og miljobaserte behandling Borge Holden.pdfpdf2540415
MTP Pres 241012 Somlose overganger eller bare rot Jens Petter Gitlesen.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2012/MTP Pres 241012 Somlose overganger eller bare rot Jens Petter Gitlesen.pdfMTP Pres 241012 Somlose overganger eller bare rot Jens Petter Gitlesen.pdfpdf468819
Pres mtp 130912 - Behandlingsforlop for rehabilitering Delavtale 2c ved Bente Gunnarshaug.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2012/Pres mtp 130912 - Behandlingsforlop for rehabilitering Delavtale 2c ved Bente Gunnarshaug.pdfPres mtp 130912 - Behandlingsforlop for rehabilitering Delavtale 2c ved Bente Gunnarshaug.pdfpdf414193
Pres mtp 130912 - Bjornar Andreassen Helsedirektoratets innlegg om ansvarsavklaring på rehabiliteringsomradet.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2012/Pres mtp 130912 - Bjornar Andreassen Helsedirektoratets innlegg om ansvarsavklaring på rehabiliteringsomradet.pdfPres mtp 130912 - Bjornar Andreassen Helsedirektoratets innlegg om ansvarsavklaring på rehabiliteringsomradet.pdfpdf1203598
Pres mtp 130912 - Delavtale 2b Behandlingsforlop habilitering v Kjersti Eide.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2012/Pres mtp 130912 - Delavtale 2b Behandlingsforlop habilitering v Kjersti Eide.pdfPres mtp 130912 - Delavtale 2b Behandlingsforlop habilitering v Kjersti Eide.pdfpdf426986
Pres mtp 130912 - Videre planer for implementering av avtalene Marit Bore.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2012/Pres mtp 130912 - Videre planer for implementering av avtalene Marit Bore.pdfPres mtp 130912 - Videre planer for implementering av avtalene Marit Bore.pdfpdf163085
Pres mtp 130912 - Videre planer for implementering av avtalene v Sissel Hauge.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2012/Pres mtp 130912 - Videre planer for implementering av avtalene v Sissel Hauge.pdfPres mtp 130912 - Videre planer for implementering av avtalene v Sissel Hauge.pdfpdf140709
Pres MTP 241012 Kristin Johannesen Samhandling og samarbeidsmodell.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2012/Pres MTP 241012 Kristin Johannesen Samhandling og samarbeidsmodell.pdfPres MTP 241012 Kristin Johannesen Samhandling og samarbeidsmodell.pdfpdf339751
PRES MTP 241012 Medikamentell behandling - barn unge Hanne Marit Bjorgas.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2012/PRES MTP 241012 Medikamentell behandling - barn unge Hanne Marit Bjorgas.pdfPRES MTP 241012 Medikamentell behandling - barn unge Hanne Marit Bjorgas.pdfpdf242564
PRES MTP 241012 Medikamentell behandling - voksne Terje Houeland.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2012/PRES MTP 241012 Medikamentell behandling - voksne Terje Houeland.pdfPRES MTP 241012 Medikamentell behandling - voksne Terje Houeland.pdfpdf72287
PRES MTP 241012 Nasjonalt nettverk om utviklingshemning og psykisk helse NAKU Synnove Aasan.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2012/PRES MTP 241012 Nasjonalt nettverk om utviklingshemning og psykisk helse NAKU Synnove Aasan.pdfPRES MTP 241012 Nasjonalt nettverk om utviklingshemning og psykisk helse NAKU Synnove Aasan.pdfpdf143794
Pres MTP 241012 velkommen Kjersti Eide.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2012/Pres MTP 241012 velkommen Kjersti Eide.pdfPres MTP 241012 velkommen Kjersti Eide.pdfpdf132941
Deltakerliste 13 sepember 2012.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2012/Deltakerliste 13 sepember 2012.pdfDeltakerliste 13 sepember 2012.pdfpdf227752
Program Møteplassen 13.september 2012.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2012/Program Møteplassen 13.september 2012.pdfProgram Møteplassen 13.september 2012.pdfpdf41543

2011

Deltakerliste Moeteplassen 031111.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2011/Deltakerliste Moeteplassen 031111.pdfDeltakerliste Moeteplassen 031111.pdfpdf16188
Fra grasone til samarbeidssone.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2011/Fra grasone til samarbeidssone.pdfFra grasone til samarbeidssone.pdfpdf354020
Habilitering og rehabilitering 2011 - Foredrag.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2011/Habilitering og rehabilitering 2011 - Foredrag.pdfHabilitering og rehabilitering 2011 - Foredrag.pdfpdf25133
Interne retningslinjer for IP i Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2011/Interne retningslinjer for IP i Helse Stavanger HF.pdfInterne retningslinjer for IP i Helse Stavanger HF.pdfpdf258733
KEs overordnede ansvar for arbeidet med IP -nasjonale krav og foeringer.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2011/KEs overordnede ansvar for arbeidet med IP -nasjonale krav og foeringer.pdfKEs overordnede ansvar for arbeidet med IP -nasjonale krav og foeringer.pdfpdf464187
Moeteplassen 3. november 2011.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2011/Moeteplassen 3. november 2011.pdfMoeteplassen 3. november 2011.pdfpdf49319
Moteplass i Helse Stavangers HFs omrade 2011.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2011/Moteplass i Helse Stavangers HFs omrade 2011.pdfMoteplass i Helse Stavangers HFs omrade 2011.pdfpdf43433
Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser hos barn og unge.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2011/Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser hos barn og unge.pdfPsykiske lidelser og atferdsforstyrrelser hos barn og unge.pdfpdf243663
Punkter fra Egersund til 3nov 2011.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2011/Punkter fra Egersund til 3nov 2011.pdfPunkter fra Egersund til 3nov 2011.pdfpdf455312
stavanger1.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2011/stavanger1.pdfstavanger1.pdfpdf5540612
Velkommen til Moeteplassen 2011.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2011/Velkommen til Moeteplassen 2011.pdfVelkommen til Moeteplassen 2011.pdfpdf259741

2010

Claudia Nærland HÅ medisinsk rehabilitering.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2010/Claudia Nærland HÅ medisinsk rehabilitering.pdfClaudia Nærland HÅ medisinsk rehabilitering.pdfpdf315838
Deltakerliste.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2010/Deltakerliste.pdfDeltakerliste.pdfpdf17843
Gunn Vignes Møteplassen 281010.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2010/Gunn Vignes Møteplassen 281010.pdfGunn Vignes Møteplassen 281010.pdfpdf392419
Innspill KE fra praksisfeltet.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2010/Innspill KE fra praksisfeltet.pdfInnspill KE fra praksisfeltet.pdfpdf35911
Innspill til AU møteplassen.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2010/Innspill til AU møteplassen.pdfInnspill til AU møteplassen.pdfpdf38903
KE - Retningslinjer for Moteplassen.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2010/KE - Retningslinjer for Moteplassen.pdfKE - Retningslinjer for Moteplassen.pdfpdf141983
Kjersti Eide presentasjon til 1 møteplassen.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2010/Kjersti Eide presentasjon til 1 møteplassen.pdfKjersti Eide presentasjon til 1 møteplassen.pdfpdf498227
Konferanse Møteplass i Helse Stavangers HFområde.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2010/Konferanse Møteplass i Helse Stavangers HFområde.pdfKonferanse Møteplass i Helse Stavangers HFområde.pdfpdf57862
Sigrunn Gjønnes H-dir.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2010/Sigrunn Gjønnes H-dir.pdfSigrunn Gjønnes H-dir.pdfpdf596460
Sissel Hauge Rehabiliteringsuka 2010.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2010/Sissel Hauge Rehabiliteringsuka 2010.pdfSissel Hauge Rehabiliteringsuka 2010.pdfpdf366152
Therese Sivertsen KS_ReHab_okt2010.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende enhet for RehabHab/Møteplassen/2010/Therese Sivertsen KS_ReHab_okt2010.pdfTherese Sivertsen KS_ReHab_okt2010.pdfpdf341898


 Mandat for Arbeidsutvalget for Møteplassen 2019


Arbeidsutvalget

Medlemmer i Arbeidsutvalget i Helse Stavanger foretaksområde: 

Bruker representant 
1. Hallfrid Kristoffersen, Brukerutvalget Helse Stavanger 
 

Kommune 
2. Elin Sandsmark, koordinerende enhet i Egersund kommune, Dalane kommuneregion 
3. Anneth Svela, koordinerende enhet i Time kommune, Jæren kommuneregion 
4. Siv Skjennum Vigesdal, koordinerende enhet, Sandnes kommune 
5. Ingrid R. Strømsvold, samhandlingsrådgiver, Stavanger kommune  
6. Elin Vigane Frostestad, leder fysio- og ergoterapiavd, Stavanger kommune 
7. Tonje Moen Skjæveland, Strand kommune, Ryfylke kommuneregion 

Helse Stavanger HF 
8. Cathrine Grude, Avdelingssjef, barne- og ungdomshabilitering HABU 
9. My Torkildsen, Avdelingssjef AFMR Lassa 10. Edda Bryndis Sigurbjørnsdottir, Avdelingssykepleier, Slagposten 11. Siw Nybru, Seksjonsleder for Habiliteringstjenesten for voksne, HAVO 
12. Mona Plener Sandved, Koordinerende enh​et i Helse Stavanger HF 

Fylkesmannen i Rogaland 
13. Stine Håkonsen, rådgiver Statsforvalteren​


 
Fant du det du lette etter?