Rehabiliteringstilbudet i Helse Stavanger

Rehabiliteringssenger og annen rehabilitering i Helse Stavanger


Rehabiliteringssenger


​Klinikk for hode- hals og rehabilitering

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering

 • Døgntilbud, Lassa: ​14 senger for spesialisert rehabilitering​
  Målgruppe: ​Pasienter med ervervede hjerneskader, multitraumer eller progredierende nevrologiske lidelser. Hovedtyngden er pasienter med behov for kompleks tverrfaglig rehabiliteringsopphold etter akuttbehandling eller kompleks primær rehabiliteringsopphold etter henvisning fra spesialist eller fastlege. ​

Nevrologisk avdeling, Akutt/subakutt slagpost

 • ​Tilbud: ​20 akutt/subakutte senger, ikke spesifisert antall rehabiliteringssenger
  Målgruppe: ​Slagpasienter i alle aldre med behov for subakutt kompleks eller enkel rehabilitering. (Sekundæropphold)​

 

Annen rehabilitering


Klinikk for hode- hals og rehabilitering

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Seksjon for rehabilitering, Lassa

 • ​​Tilbud: ​Poliklinisk/ambulant rehabilitering​ - Tverrfaglig vurdering/utredning, nevropsykologiske utredninger, vurdering av kognitiv funksjon i forhold til førerkortutredning, individuelle og gruppebaserte rehabiliteringsprogram, råd og veiledning til kommunen om rehabilitering for enkeltpersoner etter henvisning.​Målgruppe: Pasienter som har behov for oppfølging etter ervervet hjerneskade som multitraumer, hjerneslag, progredierende nevrologiske sykdommer i nervesystemet med rehabiliteringspotensiale (i hovedsak MS) og nevromuskulære sykdommer.​
 • ​Tilbud: Tverrfaglig ME poliklinikk  
  Målgruppe: ​Pasienter diagnostisert (Postviralt utmattelsessyndrom) fra 2013 vil få tilbud om poliklinisk rehabilitering ved tverrfaglig ME poliklinikk​

Seksjon fysikalsk medisin, Lassa

 • ​​Tilbud:  ​Fysikalsk medisinsk poliklinikk
  ​​Målgruppe for skulderpoliklinikk:
  Alle pasienter med skulderlidelse som ikke har reumatologisk/
  onkologisk genese.
  Målgruppe for ryggpoliklinikk (raskere tilbake):
  Alle pasienter med ryggsmerter vedvarende > 6 uker som er
  sykemeldt eller står i fare for å bli sykemeldt for dette.​


 

Lærings- og mestringstilbud

Lærings- og mestringssenteret (LMS)

 • ​Tilbud: ​Læring- og mestringskurs.
  Målgruppe: ​Pasienter og pårørende med kronisk sykdom og/eller
  funksjonsnedsettelse.

Rehabiliteringstilbudet i Helse Vest RHF

Rehabiliteringssenger med regional funksjon

Private sykehus med rehabiliteringstilbud og rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med Helse Vest RHF:

Haraldsplass diakonale sjukehus Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus​Private rehabiliteringsin​​stitusjoner med Helse Vest RHF avtale ​ ​​Privatpraktiserende spesialister med H​else Vest avtale​​ 

Fant du det du lette etter?