Rehabiliteringstilbudet i Helse Stavanger

Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i den enkelte pasients og brukers livssituasjon og mål.

Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser på ulike arenaer mellom pasient, bruker, pårørende og tjenesteytere. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak.

Formålet er at den enkelte pasient og bruker, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet.

 

Lærings- og mestringstilbud

Lærings- og mestringssenteret (LMS)

  • ​Tilbud: ​Læring- og mestringskurs.
    Målgruppe: ​Pasienter og pårørende med kronisk sykdom og/eller
    funksjonsnedsettelse.

Rehabiliteringstilbudet i sykehuset

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering

Rehabilitering og meistring ved kreftsjukdom​

Rehabiliteringstilbudet i Helse Vest RHF

Rehabiliteringssenger med regional funksjon

Private sykehus med rehabiliteringstilbud og rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med Helse Vest RHF:

Haraldsplass diakonale sjukehus Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus​Private rehabiliteringsin​​stitusjoner med Helse Vest RHF avtale ​ ​​Privatpraktiserende spesialister med H​else Vest avtale​​ 

Fant du det du lette etter?