Rehabiliteringstilbudet i Helse Stavanger

Rehabiliteringssenger og annen rehabilitering i Helse Stavanger


Rehabiliteringssenger


​Klinikk for hode- hals og rehabilitering

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering

 • Døgntilbud, Lassa: ​14 senger for spesialisert rehabilitering​
  Målgruppe: ​Pasienter med ervervede hjerneskader, multitraumer eller progredierende nevrologiske lidelser. Hovedtyngden er pasienter med behov for kompleks tverrfaglig rehabiliteringsopphold etter akuttbehandling eller kompleks primær rehabiliteringsopphold etter henvisning fra spesialist eller fastlege. ​
 • Døgntilbud, Eigersund: ​16 senger for spesialisert rehabilitering​
  Målgruppe: ​Avdelingen er under utvikling i forhold til kompleks rehabilitering. Foreløpig er hovedmålgruppen pasienter med KOLS, ortopedi og kreft som har behov for tverrfaglig rehabiliteringsopphold etter akuttbehandling eller primær rehabiliteringsopphold etter henvisning fra spesialist eller fastlege.  

Nevrologisk avdeling, Akutt/subakutt slagpost

 • ​Tilbud: ​20 akutt/subakutte senger, ikke spesifisert antall rehabiliteringssenger
  Målgruppe: ​Slagpasienter i alle aldre med behov for subakutt kompleks eller enkel rehabilitering. (Sekundæropphold)​

 

Annen rehabilitering


Klinikk for hode- hals og rehabilitering

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Seksjon for rehabilitering, Lassa

 • ​​Tilbud: ​Poliklinisk/ambulant rehabilitering​ - Tverrfaglig vurdering/utredning, nevropsykologiske utredninger, vurdering av kognitiv funksjon i forhold til førerkortutredning, individuelle og gruppebaserte rehabiliteringsprogram, råd og veiledning til kommunen om rehabilitering for enkeltpersoner etter henvisning.​Målgruppe: Pasienter som har behov for oppfølging etter ervervet hjerneskade som multitraumer, hjerneslag, progredierende nevrologiske sykdommer i nervesystemet med rehabiliteringspotensiale (i hovedsak MS) og nevromuskulære sykdommer.​
 • ​Tilbud: Tverrfaglig ME poliklinikk  
  Målgruppe: ​Pasienter diagnostisert (Postviralt utmattelsessyndrom) fra 2013 vil få tilbud om poliklinisk rehabilitering ved tverrfaglig ME poliklinikk​

Seksjon fysikalsk medisin, Lassa

 • ​​Tilbud:  ​Fysikalsk medisinsk poliklinikk
  ​​Målgruppe for skulderpoliklinikk:
  Alle pasienter med skulderlidelse som ikke har reumatologisk/
  onkologisk genese.
  Målgruppe for ryggpoliklinikk (raskere tilbake):
  Alle pasienter med ryggsmerter vedvarende > 6 uker som er
  sykemeldt eller står i fare for å bli sykemeldt for dette.​


 

Lærings- og mestringstilbud

Lærings- og mestringssenteret (LMS)

 • ​Tilbud: ​Læring- og mestringskurs.
  Målgruppe: ​Pasienter og pårørende med kronisk sykdom og/eller
  funksjonsnedsettelse.

Seksjon rehabilitering Eigersund, LMS tilbud

 • ​​Tilbud: ​Læring- og mestringskurs.
  Målgruppe: Pasienter og pårørende med kronisk sykdom og/eller
  Funksjonsnedsettelse. Tilbud til pasienter med KOLS, diabetes og hjerte sykdom.   ​

Rehabiliteringstilbudet i Helse Vest RHF

Rehabiliteringssenger med regional funksjon

Private sykehus med rehabiliteringstilbud og rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med Helse Vest RHF:

Haraldsplass diakonale sjukehus Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus​Private rehabiliteringsin​​stitusjoner med Helse Vest RHF avtale ​ ​​Privatpraktiserende spesialister med H​else Vest avtale​​ 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.