Kurs og arrangement fra Lærings- og mestringssenteret

Diagnosekurs

 • Onsdag 20.01.
  Brystkreft: Livet under og etter behandling for tidlig brystkreft

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordningen

 • Onsdag 05.05.
  Brystkreft: Livet under og etter behandling for tidlig brystkreft

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordningen

 • CFS/ME: Kurs for foresatte til barn og unge

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap, samt mestre hverdagen bedre.

 • Fredag 23.04.
  Coclea implantat

  Kurs for personer med CI (coclea implantat) og for personer som vurderer CI. Et kurs over en dag pr år. Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringer

 • Diabetes barn: Nettverkskurs, "Kjenner du et barn med diabetes?"

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap, samt mestre hverdagen bedre.

 • Onsdag 09.12.
  Diabetes type 2

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringen.

 • Onsdag 06.01.
  Diabetes type 2

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringen.

 • Onsdag 10.02.
  Diabetes type 2

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringen.

 • Onsdag 17.03.
  Diabetes type 2

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringen.

 • Onsdag 14.04.
  Diabetes type 2

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringen.

 • Onsdag 26.05.
  Diabetes type 2

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringen.

 • Diabetes yngre ungdom

  Kurs for ungdom, 7.klasse, og foresatte Kursdeltagerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringer

 • Diabeteskurs eldre ungdom

  Diabeteskurs for eldre ungdom, 2. klasse vgs Kursdeltagerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringer

 • Diabeteskurs for eldre ungdom (2.klasse i videregående skole)

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap samt mestre hverdagen bedre.

 • Mandag 08.02.
  Diabeteskurs for ungdom

  Diabeteskurs for ungdom som går i 10.klasse Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å¨leve godt med helseutfordringer

 • Diabeteskurs for ungdom (10. klasse)

  Kursdeltakerne skal få god og sikkert kunnskap samt mestre hverdagen bedre.

 • Diabeteskurs for yngre ungdom (7.klasse) og foresatte

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap, samt mestre hverdagen bedre.

 • Tirsdag 13.04.
  Epilepsi kurs for voksne

  Epilepsi kurs for voksne. Ansatte i bofellesskap i kommunene kan også delta

 • Epilepsi: Kurs for foreldre

  Kurs for foreldre til barn og unge med epilepsi. I koronatider er det plass til to foresatte pr barn. Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringer i familien

 • Fredag 12.02.
  Epilepsikurs for ungdom

  Epilepsikurs for ungdom ca 14-18 år. Vi anbefaler at undommene tar med en venn eller søsken i aldersgruppa. Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringene.

 • Fredag 27.08.
  HIV: Å leve med HIV

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap, samt mestre hverdagen bedre.

 • Tirsdag 01.12.
  IBD kurs Ulcerøs kolitt og Mb. Crohn

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringen

 • Tirsdag 05.01.
  IBD kurs Ulcerøs kolitt og Mb. Crohn

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringen

 • Tirsdag 23.03.
  IBD kurs Ulcerøs kolitt og Mb. Crohn

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringen

 • Tirsdag 08.06.
  IBD kurs Ulcerøs kolitt og Mb. Crohn

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringen

 • Tirsdag 08.12.
  ICD-bærer kurs.

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringen

 • Tirsdag 23.02.
  ICD-bærer kurs.

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringen

 • Tirsdag 15.06.
  ICD-bærer kurs.

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringen

 • Tirsdag 19.01.
  KOLS-skole

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap, samt mestre hverdagen bedre.

 • Tirsdag 18.05.
  KOLS-skole

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap, samt mestre hverdagen bedre.

 • Tirsdag 06.04.
  KOLS-skole

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap, samt mestre hverdagen bedre.

 • Tirsdag 09.02.
  MS - kurs for personer som nylig har fått diagnosen multippel sclerose

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap, samt mestre hverdagen bedre

 • Fredag 04.12.
  Myelomatose

  Kurs for pasienter med myelomatose og pårørende Kursdeltagerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringer

 • Fredag 04.06.
  Myelomatose

  Kurs for pasienter med myelomatose og pårørende Kursdeltagerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringer

 • Onsdag 24.02.
  Nyresykdom: Opplæring for personer med nyresykdom og deres pårørende

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap, samt mestre hverdagen bedre.

 • Onsdag 09.06.
  Nyresykdom: Opplæring for personer med nyresykdom og deres pårørende

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap, samt mestre hverdagen bedre.

 • Tirsdag 16.02.
  Prostatakreft: Å leve med prostatakreft

  Kursdeltagerne skal få god og sikker kunnskap samt mestre hverdagen bedre.

 • Tirsdag 25.05.
  Prostatakreft: Å leve med prostatakreft

  Kursdeltagerne skal få god og sikker kunnskap samt mestre hverdagen bedre.

 • Reumatoid artritt

  Kursdeltakerne får god og sikker kunnskap og mulighet til å utveksle erfaringer med andre i lignende situasjon.

 • Fredag 19.03.
  Reumatoid artritt

  Kurs for pasienter med reumatoid artritt - leddgikt Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringer

 • Tirsdag 04.05.
  Sjøgrens

  Mål for kurset: - bidra til økt trygghet og mestring i hverdagen - legge til rettel for dialog med representanter fra ulike faggrupper - gi anledning til å møte andre i samme situasjon

 • Smertemestringskurs

  Kursdeltagerne skal få god og sikker kunnskap samt mestre hverdagen bedre.

 • Onsdag 09.12.
  Stabil hjerteåresykdom

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap, samt mestre hverdagen bedre.

 • Tirsdag 02.02.
  Stabil hjerteåresykdom

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap, samt mestre hverdagen bedre.

 • Onsdag 19.05.
  Stabil hjerteåresykdom

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap, samt mestre hverdagen bedre.

 • Torsdag 17.12.
  Startkurs cøliaki

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringen. Kursdeltakere: Foresatte til barn og ungdom Ungdom Voksne

 • Torsdag 14.01.
  Startkurs cøliaki

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringen. Kursdeltakere: Foresatte til barn og ungdom Ungdom Voksne

 • Torsdag 11.02.
  Startkurs cøliaki

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringen. Kursdeltakere: Foresatte til barn og ungdom Ungdom Voksne

 • Torsdag 18.03.
  Startkurs cøliaki

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringen. Kursdeltakere: Foresatte til barn og ungdom Ungdom Voksne

 • Torsdag 15.04.
  Startkurs cøliaki

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringen. Kursdeltakere: Foresatte til barn og ungdom Ungdom Voksne

 • Torsdag 06.05.
  Startkurs cøliaki

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringen. Kursdeltakere: Foresatte til barn og ungdom Ungdom Voksne

 • Torsdag 03.06.
  Startkurs cøliaki

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringen. Kursdeltakere: Foresatte til barn og ungdom Ungdom Voksne

 • Tirsdag 12.01.
  Stomi: En bedre hverdag med stomi

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap, samt mestre hverdagen bedre.

 • Tirsdag 20.04.
  Stomi: En bedre hverdag med stomi

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap, samt mestre hverdagen bedre.

 • Tirsdag 26.01.
  Søvnapne: Å leve med søvnapne

  Deltakerne skal få god og sikker kunnskap, samt mestre hverdagen bedre.

 • Tirsdag 27.04.
  Søvnapne: Å leve med søvnapne

  Deltakerne skal få god og sikker kunnskap, samt mestre hverdagen bedre.

 • Tirsdag 09.03.
  Tarmkreft

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringen

 • Fredag 18.12.
  Øresus: Kurs for personer med øresus (tinnitus)

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap, samt mestre hverdagen bedre.

 • Fredag 19.02.
  Øresus: Kurs for personer med øresus (tinnitus)

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap, samt mestre hverdagen bedre.

 • Fredag 18.06.
  Øresus: Kurs for personer med øresus (tinnitus)

  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap, samt mestre hverdagen bedre.

Om lærings- og mestringssenteret

Et lærings- og mestringssenter (LMS) er en møteplass for pasienter, pårørende, erfarne brukere og helsepersonell.
LMS arbeider for at pasienter og pårørende skal få økt kunnskap og bedre ferdigheter for å kunne mestre langvarig sykdom og helseutfordringer.
Lærings- og mestringstilbudene utvikles i samarbeid mellom fagpersoner og erfarne brukere for å sikre en pasientsentrert helsetjeneste.


Arbeidsområder:

 • diagnosespesifikke kurs for pasienter og pårørende
 • tilrettelagt informasjon og veiledning for pasienter, pårørende og helsepersonell
 • lærings- og mestringstilbud inn i sømløse pasientforløp
 • helsefremmende og forebyggende arbeid
 • pedagogiske verktøy for helsepersonell

Nasjonalt nettsted for pårørende

Er du pårørende? Ingen er viktigere støttepersoner ved alvorlig sykdom enn pårørende. Å være pårørende er krevende. På nettsiden for pårørendesenteret finner du tips og råd, informasjon om rettigheter og lenker til lokale hjelpetilbud. Du kan også lese historier fra andre pårørende, samt chatte med en veileder.

Pårørendesenteret

Fant du det du lette etter?