HELSENORGE

Les mer om lærings- og mestringssenteret

Tilbud om samtale

Dersom du ønsker å snakke med noen om hvordan du best kan håndtere dine helseutfordringer tilbyr våre veiledere mulighet for samtale på telefon. Vi er også tilgjengelige for pårørende og foresatte.

Kontakt

Telefon 51 51 30 82

Kostnader

Samtalen er gratis.

 

Oversikt over alle våre diagnosekurs

Kurs for ungdom

LMS har flere opplæringstilbud rettet direkte mot ungdom. LMS har i samarbeid med ulike avdelinger ungdomsrettede mestringskurs for følgende diagnosegrupper; diabetes, hjertesykdom, og unge med epilepsi. På kursene er eldre ungdom aktive både i planlegging, gjennomføring og evaluering.

Tilbud til pårørende

De fleste av oss er pårørende i løpet av livet. Fordi vi står nær en som er syk, funksjonshemmet eller rusavhengig - som venn, familie eller nabo. Å være nær noen er godt. Men en slik nærhet kan også innebære mye ansvar, vanskelige følelser, valg og langvarig slitasje.

Pårørendesenteret i Stavanger arrangerer kurs for pårørende, uavhengig av pasientens diagnose, samt individuell oppfølging. Tilbudet gjelder voksne, ungdom og barn.

Sted: Pårørendesenteret, Professor Olav Hanssens vei 7A, 4021 Stavanger, www.parorendesenteret.no      ​


Brosjyre - Lærings- og mestringstilbud

Endrede sentrale føringer har gjort at NK LMH har revidert brosjyren om lærings- og mestringstilbud. Du kan laste ned og skrive ut brosjyren til bruk i eget arbeid. Alternativt kan du bestille trykket versjon via www.mestring.no . Fyll i så fall ut skjemaet nederst på bestillingssiden, og oppgi hvor mange eksemplarer du ønsker av brosjyren.


 

Eksterne nettressurser

Brukerorganisasjoner

Kunnskap, informasjon og gruppeveiledning

Lærings- og mestringssenteret tilbyr undervisning til pasienter som har langvarig og/ eller kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse, deres familier og venner. Det å leve med situasjonen og mestre hverdagen er fokus for opplæringen - enten dette er knyttet til en spesiell diagnose eller til mestring av livssituasjonen generelt. Alle læringstilbudene skjer i grupper.
 
Lærings- og mestringssenterets arbeidsmåte er samarbeid, systematisk brukermedvirkning og sidestilling av brukerkompetanse og fagkompetanse i både planlegging, gjennomføring og evaluering av tilbudene.

Regionalt nettverk for læring og mestring

Det er opprettet et regionalt nettverk for opplæring av pasienter og pårørende. Koordinatoren for nettverket er Sølvi Heimestøl, Helse Fonna. Hvert foretak har en 20 prosent stilling som nettverkskontakt. I Helse Stavanger HF er det Marit Torvanger Wirak på Lærings- og mestringssenteret.


Fagdager i helsepedagogikk​

Vrimletorg​

Fant du det du lette etter?