Les mer om lærings- og mestringssenteret

Oversikt over alle våre diagnosekurs

Oversikt over alle temakvelder for foreldre

Kurs for ungdom

LMS har flere opplæringstilbud rettet direkte mot ungdom. LMS har i samarbeid med ulike avdelinger ungdomsrettede mestringskurs for følgende diagnosegrupper; diabetes, hjertesykdom, cerebral parese og ryggmargsbrokk. På kursene er eldre ungdom aktive både i planlegging, gjennomføring og evaluering.

Tilbud til pårørende

De fleste av oss er pårørende i løpet av livet. Fordi vi står nær en som er syk, funksjonshemmet eller rusavhengig - som venn, familie eller nabo. Å være nær noen er godt. Men en slik nærhet kan også innebære mye ansvar, vanskelige følelser, valg og langvarig slitasje.

Pårørendesenteret i Stavanger arrangerer i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret på SUS, faste pårørende kurs for alle pårørende, uavhengig av pasientens diagnose. 

Sted: Pårørendesenteret, Vaisenhusgata 39, 4012 Stavanger, www.parorendesenteret.no     


For foresatte til barn og unge med kronisk sykdom og/eller funksjonsnedsettelse arrangerer SUS temakvelder i regi av Lærings og mestringssenteret og med barne- og voksenhabilitering. 


Tilbud for helsepersonell og brukere

 

Målsettingen med kurset er at du skal bli tryggere i formidling og i samhandling med pasienter, pårørende, brukere og andre fagpersoner. Kurset passer for fagpersoner i både kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste og for erfarne brukere og brukerrepresentanter. Kurs i undervisningsmetodikk.

Vrimletorg/fagdag

Lærings og mestringssenteret, Stavanger Universitetssjukehuset, inviterer til Vrimletorg og fagdager. Her får du mulighet til å treffe andre, få nye ideer og lære mer ulike helsefremmende og forebyggende tilbud, for eksempel mestringskurs.


Årets fagsamling for fagpersoner og brukere

Fagdag smerte  - for helsepersonell

Brosjyre - Lærings- og mestringstilbud

Endrede sentrale føringer har gjort at NK LMH har revidert brosjyren om lærings- og mestringstilbud. Du kan laste ned og skrive ut brosjyren til bruk i eget arbeid. Alternativt kan du bestille trykket versjon via www.mestring.no . Fyll i så fall ut skjemaet nederst på bestillingssiden, og oppgi hvor mange eksemplarer du ønsker av brosjyren.


Eksterne nettressurser

Brukerorganisasjoner

Kunnskap, informasjon og gruppeveiledning

Lærings- og mestringssenteret tilbyr undervisning til pasienter som har langvarig og/ eller kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse, deres familier og venner. Det å leve med situasjonen og mestre hverdagen er fokus for opplæringen - enten dette er knyttet til en spesiell diagnose eller til mestring av livssituasjonen generelt. Alle læringstilbudene skjer i grupper.
 
Lærings- og mestringssenterets arbeidsmåte er samarbeid, systematisk brukermedvirkning og sidestilling av brukerkompetanse og fagkompetanse i både planlegging, gjennomføring og evaluering av tilbudene.

Regionalt nettverk for læring og mestring

Det er opprettet et regionalt nettverk for opplæring av pasienter og pårørende. Koordinatoren for nettverket er Sølvi Heimestøl, Helse Fonna. Hvert foretak har en 20 prosent stilling som nettverkskontakt. I Helse Stavanger HF er det Marit Torvanger Wirak på Lærings- og mestringssenteret.


Arrangementer

Fant du det du lette etter?