Temakvelder for foreldre

- til barn og ungdom med kronisk sykdom eller funksjonshemming.

Påmelding

Kontaktperson HABU: Mariann Haugland, tlf 51 84 67 61

Barne- og ungdomshabilitering

Temakvelder