HELSENORGE

Seksjon for klinisk ernæring

Kliniske ernæringsfysiologer gir ernæringsbehandling til pasienter etter henvisning fra lege. Vi kartlegger og vurderer ernæringsstatus og utarbeider individuell ernæringsplan for pasienter som har særskilte ernæringsbehov.

Arbeidsoppgavene til en klinisk ernæringsfysiolog omfatter blant annet; Ernæringsbehandling til inneliggende og polikliniske pasienter, opplæring av pasienter og pårørende, tverrfaglig samhandling med andre yrkesgrupper, undervisning og utdanning av helsepersonell, forskning og fagutvikling.

Fant du det du lette etter?